Portals

Política

Política

Revista Any Exemplar Accedir Data Novetat
Afkar Ideas 2023 70 Veure exemplar 22/12/2023
Drets. Revista valenciana de reformes democràtiques 2022 6 Veure exemplar 24/05/2023
Gestión y análisis de políticas públicas 2024 34 Veure exemplar 04/03/2024
Informe semanal de política exterior* 2024 1365 Veure sumari 15/04/2024 Nova
Política exterior* 2024 218 Veure sumari 11/04/2024 Nova
Política y sociedad 2024 61-1 Veure exemplar 19/02/2024
Revista de estudios políticos 2024 203 Veure exemplar 20/03/2024
Revista española de ciencia política 2024 64 Veure exemplar 26/03/2024
Revista española de la Transparencia 2023 18 Veure exemplar 18/12/2023
Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics 2023 68 Veure exemplar 02/01/2024

Economia

Economia

Revista Any Exemplar Accedir Data Novetat
Boletín económico de ICE 2024 3168 Veure exemplar 25/03/2024
Cuadernos de información económica 2024 299 Veure exemplar 04/04/2024
Economía 3* 2024 365 Veure sumari 05/04/2024
Economía industrial 2023 430 Veure exemplar 06/03/2024
Economistas* 2024 184 Veure sumari 17/04/2024 Nova
Finanzas y Desarrollo 2024 61-1 Veure exemplar 03/04/2024
Papeles de economía española 2023 178 Veure exemplar 07/02/2024
Revista de economía ICE 2024 934 Veure exemplar 28/03/2024
Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social 2022 154 Veure exemplar 29/01/2024

Estadística

Estadística

Revista Any Exemplar Accedir Data Novetat
Journal of Official Statistics 2023 39-04 Veure exemplar 13/12/2023
Journal of Survey Statistics and Methodology* 2024 12-1 Veure sumari 07/02/2024
Statistics and Operations Research Transactions 2023 47-02 Veure exemplar 30/11/2023
Survey Methodology 2023 49-02 Veure exemplar 04/01/2024

Sociologia

Sociologia

Revista Any Exemplar Accedir Data Novetat
Pasajes: revista de pensamiento contemporáneo 2023 67 Veure exemplar 03/04/2024
Revista Internacional de Sociología 2024 82-1 Veure exemplar 12/04/2024 Nova
Revista española de investigaciones sociológicas 2024 186 Veure exemplar 03/04/2024

Ciències de la informació

Ciències de la informació

Revista Any Exemplar Accedir Data Novetat
Anuario ThinkEPI 2023 2023 Veure exemplar 02/01/2024
El profesional de la información* 2023 32-07 Veure sumari 19/02/2024
Ítem 2023 75 Veure exemplar 20/12/2023
Revista española de documentación científica 2024 47-01 Veure exemplar 04/04/2024
Revista general de información y documentación 2023 33-02 Veure exemplar 22/12/2023

información adicional Papeles de economía española

(*) Revistas amb suscripció, text complet sols accesible a personal intern