Portals

Estadística

Journal of Official Statistics

JOS és una revista trimestral, editada per Statistics Sweden. Publica articles d'investigació relacionats amb enquestes i metodologia estadística. El públic a qui es dirigix són investigadors...

Journal of Survey Statistics and Methodology

Journal of Survey Statistics and Methodology, patrocinat per AAPOR i l'American Statistical Association, va començar a publicar-se en 2013. El seu objectiu és publicar articles acadèmics...

Statistics and Operations Research Transactions (SORT)

Statistics and Operations Research Transactions (SORT) és una revista semestral d'àmbit internacional editada per l'Idescat des de l'any 2003. Publicada íntegrament en anglés, és coeditada per la...

Survey Methodology

Publicada dos vegades a l'any, Survey Methodology és una revista científica internacionalment aclamada. Durant més de 40 anys, ha sigut una font d'informació clau sobre mètodes d'enquestes per a...