Journal of Survey Statistics and Methodology

Journal of Survey Statistics and Methodology, patrocinat per AAPOR i l'American Statistical Association, va començar a publicar-se en 2013. El seu objectiu és publicar articles acadèmics d'avantguarda sobre qüestions estadístiques i metodològiques per a enquestes per mostratge, censos, sistemes de registres administratius i altres temes relacionats. El seu objectiu és ser la principal publicació per a la investigació sobre...

Journal of Official Statistics

JOS és una revista trimestral, editada per Statistics Sweden. Publica articles d'investigació relacionats amb enquestes i metodologia estadística. El públic a qui es dirigix són investigadors professionals d'organismes públics, universitats i organitzacions privades el treball del qual es relaciona amb aspectes de producció d'estadístiques oficials.

Statistics and Operations Research Transactions (SORT)

Statistics and Operations Research Transactions (SORT) és una revista semestral d'àmbit internacional editada per l'Idescat des de l'any 2003. Publicada íntegrament en anglés, és coeditada per la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili, amb la...

Survey Methodology

Publicada dos vegades a l'any, Survey Methodology és una revista científica internacionalment aclamada. Durant més de 40 anys, ha sigut una font d'informació clau sobre mètodes d'enquestes per a estadístics. Survey Methodology es basa en l'experiència d'estadístics i experts de Canadà i de tot el món. Proporciona informació fiable, completa i autoritzada  Per accedir als exemplars anteriors al 2018 puntxe al següent...