Portals

Política

Afkar/Ideas

La revista Afkar/Ideas, creada en 2003, és un pont cultural creat per Estudios de Política Exterior SA i l'Instituto Europeo del Mediterráneo, IEMed, per a acostar els països europeus i els de el...

Claves de razón práctica

Claves de la Razón Práctica és una revista bimestral de pensament crític i agitació cultural, un espai per a la reflexió on col·laboren els autors més representatius del panorama cultural i...

Drets. Revista Valenciana de reformes democràtiques

DRETS és una revista electrònica anual publicada per la Direcció General de Reformes Democràtiques de la Generalitat. Préten difondre, intercanviar experiéncies, investigacions i innovacions a...

Gestión y análisis de Políticas Públicas

Editada por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), se ha distinguido por impulsar los estudios interdisciplinares en la materia y el análisis de experiencias y casos de especial...

Informe semanal de política exterior

Els subscriptors d'Informe Semanal de Política Exterior reben cada dilluns anàlisis breus i exclusius sobre l'actualitat internacional. Des de 1995, les seues sintètiques vuit pàgines s'anticipen...

Política Exterior

Política Exterior ofereix cada dos mesos informació i anàlisi de la mà de les millors signatures de tot el món. Cada nombre és una font original i autoritzada d'estudis polítics econòmics,...

Política y Sociedad

Revista de periodicitat quadrimestral, fundada a 1988, que té naturalesa interdisciplinària i que avarca el conjunt de les Ciències Socials. Selecciona els seus articles amb estrictes criteris de...

Revista de estudios políticos

Estudios Políticos publica de manera trimestral treballs d'investigació inèdits sobre teoria de la Constitució, teoria de l'Estat, ciència política i història del pensament polític des d'una...

Revista española de ciencia política

La Revista Española de Ciencia Política (RECP) és la publicació oficial de l'Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA). La RECP té com a finalitats els de promoure el...

Revista española de la Transparencia

Publicació semestral i digital de l’àmbit nacional que serveix a la divulgació, anàlisi i debat sobre transparència, però també a àmbits relacionats, com la col·laboració i la participació en el...

Revista valenciana d'Estudis Autonòmics

La Revista Valenciana d'Estudis autonòmics edita treballs originals sobre temes de caràcter jurídic, polític, econòmic, social i cultural, vinculats en general amb el model autonòmic que vertebra...