Portals

presentació

 • És el sistema dissenyat per a gestionar els recursos bibliogràfics disponibles en Presidència: llibres, revistes especialitzades, recursos de referència, recursos en el web, fonts legals i estadístiques, etc.

 • Administra tots els processos relacionats amb aquests tipus documentals: recepció de demandes de les persones usuàries, adquisició, anàlisi, recuperació, difusió, préstecs...

Què us ofereix el catàleg Gavina?

 • Reservar en línia documents per a consultar-los o que us els prestem.

 • Sol·licitar reprografia de documents.

 • Guardar els resultats de les cerques en favorits o marcadors del vostre navegador.

 • Accedir al catàleg col·lectiu de les biblioteques especialitzades de la Generalitat Valenciana, les BEGV.

La implantació d'aquesta potent eina s'ha fet de forma coordinada amb la resta de biblioteques departamentals de la Generalitat Valenciana. Així, la pràctica totalitat dels recursos bibliotecaris que permeten qualificar la presa de decisions en el si de la Generalitat estan gestionats amb un únic programa informàtic (OpenText Collections Server).

Mitjançant cerques predefinides

 • Noves adquisicions. Ofereix una llista de referències bibliogràfiques dels últims recursos d'informació incorporats a la nostra biblioteca.
   
 • Publicacions periòdiques digitals. Están agrupades per grands àmbits temàtics (política, economia, estadística, sociologia i ciències de la informació). Per a permetre una millor aproximació al contingut de les mateixes, s'ofereix un butlletí de sumaris. A revistes a text complet s'accedeix des de l'Àrea personal, mitjançant l'adreça de correu personal i contrasenya, asignada pel Servei de Documentació a usuaris interns de Presidència
   
 • Temes d'interés. Ofereixen el resultat de cerques realitzades pel personal tècnic del departament de documentació, tenint en compte les necessitats d'informació i les matèries competència de Presidència, permetent així obtenir de forma ràpida informació pertinent sense haver de realitzar cap cerca

   

Consultant el Catàleg de recursos d'informació i documentació

Podeu consultar la informació continguda en Gavina de diferents maneres:

 • Cerca ràpida: per paraules del títol, per autor i per matèries.

 • Cerca avançada: permet combinar diferents criteris per tots els camps del registre: autor, títol, matèries, any d'edició, resum...; i ordenar el resultat d'acord amb els interessos de qui fa la cerca.

 • Cerca avançada assistida: sel·leccionant el termes de cerca a partir de la visualització dels tesaurus i índexs emprats en l'anàlisi i la descripció documental dels diferents recursos. 

 • Internes: el personal de Presidència que té accés a tots els serveis que s'ofereixen, incloent-hi la sol·licitud d'adquisició de llibres i publicacions periòdiques, préstec, reprografia, servei de referència, etc.

 • Externes: el personal de la Generalitat Valenciana, que té a la seua disposició els serveis de consulta del catàleg, préstec interbibliotecari i sol·licitud d'informació. El públic en general, professionals i investigadors sols tenen accés als serveis de consulta del catàleg.

 • Préstec. Està disponible per a les persones usuàries internes i per aquells documents que formen part del nostre fons bibliogràfic.
  Abans de accedir al servei de préstec us hem de donar d'alta a la nostra base de dades d'usuaris. Per això ens heu de facilitar les vostres dades de contacte (Nom, departament - lloc de treball - telèfon, correu electrònic) per telèfon o correu electrònic, així com les dades bibliogràfiques del document o documents que ens sol·liciteu.
 • Préstec Interbibliotecari. Quan el document que necessiteu no es troba en el nostre fons documental, podem demanar-lo a altres biblioteques especialitzades de la Generalitat Valenciana o d'altres institucions amb què col·laborem.
 • Peticions d'adquisició. Les persones usuàries internes poden realitzar sol·licituds de compra i peticions d'informació de qualsevol tipus.
  Per a demanar l'adquisició de materials, una vegada emplenada, la sol·licitud de compra ha d'imprimir-se i remetre's al departament de documentació amb la signatura de la persona autoritzada.
 • Reprografia. El personal adscrit a la Generalitat Valenciana pot sol.licitar la fotocòpia o escaneig de documents del fons documental del Presidència.