Sociologia

Public Opinion Quarterly

Publicada des de 1937, Public Opinion Quarterly es troba entre les revistes més citades de la seua especialitat. Este lideratge beneficia tant els acadèmics com als investigadors en ciències socials, proporcionant una font fiable per a la investigació de qualitat. Publica destacades contribucions teòriques a la investigació d'opinió i comunicació, anàlisi de l'opinió pública actual i investigacions sobre temes metodològics...

Pasajes: revista de pensamiento contemporáneo

Pasajes és una revista de pensament contemporani. El seu objectiu fonamental és detectar temes i problemes especialment significatius en el camp del pensament, les ciències socials, les arts, les humanitats i les ciències naturals, obrint canals de comunicació amb autors i discussions de projecció internacional. Es mou en un terreny intermedi o de confluència de fets i idees, perquè acull contribucions d'índole teòrica molt...

Revista española de investigaciones sociológicas

La Revista Espanyola d'Investigacions Sociològiques (REIS) és una publicació trimestral del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), sent part fonamental de la seua activitat editorial. Va començar a editar-se en 1978, i el seu objecte és procurar la difusió d'estudis de naturalesa acadèmica que contribuïsquen al millor coneixement de la societat espanyola. Per la seua trajectòria històrica i l'alt nivell de qualitat exigit a...