T'interessa

Portals

Decret de bases

Decret de bases

El Decret 9/2017, de 5 de juny (DOGV 8067/21.06.2017), modificat pel Decret 31/2018 de 14 de desembre (DOGV 8448/20.12.2018), del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d' estudis de postgrau en el Col·legi d' Europa, recull els requisits, el procediment de selecció, el sistema d'avaluació i el barem de mèrits, així com les obligacions de les persones beneficiàries i el seu règim d'incompatibilitats.