T'interessa

Portals

La Generalitat impulsa una convocatòria d'ajudes europees de més de 100 milions d'euros per al desenvolupament de projectes de cooperació en països del Mediterráneo

La Generalitat impulsa una convocatòria d'ajudes europees de més de 100 milions d'euros per al desenvolupament de projectes de cooperació en països del Mediterráneo

La Generalitat, a través de Direcció General de Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes, està impulsant la difusió de la convocatòria d'ajudes del programa Interrg NEXT MED 2021-2027 que compta amb una dotació de 103,6 milions d'euros.

La convocatòria, oberta a tota mena d'entitats de la Comunitat Valenciana i d'altres regions del Mediterrani, tant privades com públiques, té com a objectiu finançar projectes de cooperació transnacional destinats a catalitzar transformacions positives i fomentar el desenvolupament sostenible i inclusiu en tot l'arc mediterrani.

La data límit per a la presentació de propostes és el 28 de març de 2024. Les organitzacions i entitats interessades poden ampliar la informació i presentar les seues sol·licituds en el següent enllaç: Homepage- Interreg NEXT MED

El finançament podrà aconseguir fins al 89% dels costos totals elegibles del projecte, per la qual cosa el finançament rebut oscil·larà entre 500.000 i 2,5 milions d'euros. El cofinançament del projecte ha de ser almenys l'11% dels costos totals.

La convocatòria es coordina per ‘Antena de València’, una oficina que funciona des de 2008 com a estructura descentralitzada dels programes europeus de veïnatge (ENPI, ENI i actualment NEXT MED), amb l'objectiu de facilitar l'execució de projectes de cooperació entre regions del Mediterrani.

La Generalitat, a través de l' ‘Antena de València’, té un paper fonamental en el programa Interreg NEXT MED 2021-2027, al ser el principal punt de referència per als països del Mediterrani Occidental (des de Portugal fins a Malta incloent Algèria i Tunísia).

La convocatòria s'estén a més de 100 territoris de set països de la UE i huit països socis (Xipre, Grècia, França, Itàlia, Malta, Portugal, Espanya, Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Palestina, Tunísia i Turquia), amb l'objectiu d'enfortir la col·laboració transnacional.

Així mateix, la difusió d'esta convocatòria està reforçada per esdeveniments informatius en tota l'àrea de cooperació i en línia. Per a Espanya, l'esdeveniment es va celebrar a València el dia 20 de febrer de 2024.

Projectes finançables

Per a optar a les ajudes es requerix que cada projecte siga presentat per un consorci que represente a un mínim de tres entitats de tres països diferents, incloent almenys un país soci mediterrani. Els participants potencials poden ser, entre altres, autoritats, municipis, organitzacions sense ànim de lucre, universitats i empreses privades

Les iniciatives que es presenten, tal com queda arreplegat en la convocatòria, hauran de tindre com a fi fer que la regió mediterrània siga “més intel·ligent i competitiva, més ecològica i resilient al clima, més social i inclusiva”.

Els temes sobre els quals poden centrar-se els projectes són l'impuls de les capacitats d'investigació i innovació, el foment del creixement de les PIME, la promoció de solucions d'energia renovable, el reforç de les mesures d'adaptació al canvi climàtic, promoure oportunitats educatives, garantir l'accés a una atenció sanitària de qualitat i millorar els processos de governança local, entre altres.