Antena del Programa "Conca Mediterrània" de l'Instrument de Veïnat i Associació (ENPI CBC MED)

Antena del Programa "Conca Mediterrània" de l'Instrument de Veïnat i Associació (ENPI CBC MED)

La Generalitat, a través de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea, va ser designada en 2008, com a estructura descentralitzada per a la gestió del Programa Europeu ENPI CBC MED.

El Programa ENPI CBC MED (2007-2013), forma part de l'Instrument de la Política Europea de Veïnatge i Associació (ENPI en anglés), la finalitat del qual és fomentar la cooperació transfronterera (CBC en anglés) entre els països d'ambdues riberes del mediterrani (MED) amb l'objectiu principal de crear una zona de pau, estabilitat, prosperitat i bon veïnatge.

A partir de 2014, el Programa passa a anomenar-se ENI CBC MED*.

El Programa ENI CBC MED finança projectes de cooperació transfronterera de manera que participen almenys un país mediterrani de la UE i un dels països mediterranis socis de la UE. Aquests projectes solen tindre un pressupost entre 1 i 6 milions d'euros amb un cofinançament de part de la UE entre 50 i 90%.

Per al període 2014-2020, els projectes finançats han de versar sobre algun dels 4 Objectius Temàtics identificats pel Programa:

  1. Desenvolupament socioeconòmic;

  2. Suport a l'educació, investigació, innovació i desenvolupament tecnològic;

  3. Inclusió social i lluita contra la pobresa;

  4. Protecció del medi ambient i canvi climàtic.

L'Autoritat de Gestió del Programa és la Regió Autònoma de Sardenya a Itàlia. No obstant això, atesa la complexitat del programa i el seu ampli àmbit de cobertura geogràfic, la gestió del programa compta amb dues oficines de suport anomenades Antenes, cadascuna de les quals cobrirà un determinat àmbit geogràfic. Aquestes antenes estan situades una a València (Espanya), amb competència sobre el Mediterrani occidental, i una altra a Aqaba (Jordània) amb competència sobre el Mediterrani oriental. L'Antena de València, dóna cobertura en concret a 6 països: Espanya, França, Itàlia, Malta,Portugal i Tunísia.

L'Antena del Programa ENI CBC MED a València, dependent de la Direcció General de Relacions amb la UE, es troba al carrer Cavallers 9, 46001 València, telèfon 0034.9638.68172/3

Contacte: Vincent Ernoux (ernoux_vina@gva.es) i Joumana Sweiss (sweiss_jou@gva.es)

Tota la informació del Programa:

http://www.enpicbcmed.eu/

*ENI CBC MED: European Neighbourhood Instrument, Cross Border Cooperation, Mediterranean Sea Basin

Publicat 16/05/23

La Antena para el Mediterráneo Occidental del programa Interreg NEXT MED 2021-2027 (acogida por la Generalitat Valenciana) comunica que se pone en marcha una selección para la contratación de los siguientes perfiles:

Destino

Ubicación

Descripción del trabajo

Número

Ref

 

Antena

València (ES)

Coordinador de la Antena para el Mediterráneo Occidental

1

(CVAL)

Antena

València (ES)

Técnico del programa

2

(OVAL)

Antena

València (ES)

Técnico de comunicación junior

1

(JVAL)

               

El presente proceso de selección tiene por objeto establecer una lista de candidatos que puedan ser reclutados por la Antena para cumplir con las tareas asignadas por el Reglamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, y por el programa operativo conjunto Interreg NEXT MED 2021-2027 (decisión de la CE n.° C (2022) 9543).

 

 

Listado documentos