SUBVENCIONS PER A l'ANY 2023, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ I DIFUSIÓ EN MATÈRIA DE LA UNIÓ EUROPEA I D'ACCIÓ EXTERIOR

SUBVENCIONS PER A l'ANY 2023, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ I DIFUSIÓ EN MATÈRIA DE LA UNIÓ EUROPEA I D'ACCIÓ EXTERIOR

SUBVENCIONS. ACTIVITATS DE FORMACIÓ I DIFUSIÓ.

S'ha publicat en el DOGV de 3 d’abril de 2023, la RESOLUCIÓ de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per primera vegada i per a l'any 2023, subvencions per a la realització d'activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d'acció exterior.

Mitjançant aquestes ajudes es pretén contribuir a la divulgació de coneixements relatius a la Unió Europea, la participació ciutadana a la Unió Europea, i qualsevol altre aspecte relacionat directament amb la Unió Europea o amb l'acció exterior de la Comunitat Valenciana, tant respecte a països de fora de la Unió Europea com d'organismes internacionals, finançant activitats amb aqueixa finalitat realitzades per entitats públiques, entitats sense ànim de lucre, i cooperatives.

Per al present exercici es consideren prioritàries les següents temàtiques:

  • Pacte verd europeu.
  • Participació de les regions a la UE.
  • Fons Next Generation UE.
  • Europa adaptada a l’era digital.
  • Desenvolupament del pilar europeu de drets socials.
  • Any europeu de les competències/capacitats.
  • Eleccions al Parlament Europeu / Participació ciutadana a la UE.

Les ajudes, que podran ser sol·licitades durant un mes a partir de l'endemà de publicar-se, consistiran en una subvenció de les despeses subvencionables fins a un total de 9.000 euros per sol·licitud.