T'interessa

Portals

Cooperació Interregional

Cooperació Interregional

La Comunitat Valenciana participa de forma activa en les principals organitzacions regionals europees:

La CRPM agrupa més de 150 regions de diversos països, siguen membres o no de la Unió Europea, que representen més de 200 milions de persones. Té com a objectiu promoure un desenvolupament més equilibrat de la UE, destacant el valor de totes les seues àrees geogràfiques amb la finalitat d'enfortir la seua cohesió econòmica, social i territorial.

La Comunitat Valenciana és membre actiu de la seua Comissió Intermediterrània, enfocada al desenvolupament del diàleg i cooperació entre regions de la Mediterrània. Dins d'aquesta Comissió, la Comunitat Valenciana és membre del Buró polític i participa activament en els seus grups de treball.

  • Assemblea de Regions d'Europa (ARE)

La Comunitat Valenciana, com a membre d'aquesta organització, ofereix la possibilitat de participació en pràctiques per a joves dins del seu programa Eurodissea.

Més informació: Pàgina web ARE

Altres xarxes:

  • Elisan (Xarxa europea d'agents d'Inclusió social i Acció local) constituïda entre regions europees per a abordar el tema de la immigració i asil. La Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives es va sumar en 2016 a aquesta xarxa, i en 2017 la seua assemblea anual es va fer a València.
  • Ensa (Xarxa Europea Interregional per a les Polítiques Socials) està integrada per regions europees i té com a objectiu l'estudi i millora de la situació de col·lectius com les persones majors, infància, joves i persones amb diversitat funcional, així com la investigació i l'avanç en els procediments d'inclusió social d'aquests col·lectius. Més informació: Web IVASS
  • ERY (European Regions For Youth),en la qual es participa a través de l'IVAJ.
  • ERRIN (Xarxa de Regions d'Investigació i Innovació), en la qual la Comunitat Valenciana colidera el Grup d'Innovació en Turisme, i participa en grups de treball de política europea, de projectes europeus i temàtics com el de salut, finançament de la innovació, transports, energia i tecnologies de la informació.

Més informació: https://www.errin.eu/working-groups/tourism

  • EURADA (Associació Europea d'Agències de Desenvolupament Regional). Organització sense ànim lucratiu que busca afavorir el desenvolupament econòmic i regional per la via del diàleg, l'intercanvi de bones pràctiques, la cooperació transnacional dels seus membres, i la promoció del concepte d'agència de desenvolupament regional. Es participa a través de l'IVACE.
  • FEDARENE (Federació Europea d'Agències d'Energia): veu de les regions en el debat sobre les polítiques d'energia i medi ambient a nivell europeu. S'hi participa a través de l'IVACE. (https://www.fedarene.org/members/ivace)
  • NECSTouR. Xarxa de regions europees per al turisme sostenible i competitiu. S'hi participa a través de Turisme Comunitat Valenciana.
  • AREV (Assemblea de les Regions Europees Vitícoles), òrgan consultiu amb l'objectiu de defensar els interessos econòmics i socials de les regions i dels productors de vi, davant les institucions europees). Consulta ací la nota de premsa.