Portals

Sociologia

Ves enrere Pasajes: revista de pensamiento contemporáneo

Pasajes: revista de pensamiento contemporáneo

Pasajes és una revista de pensament contemporani. El seu objectiu fonamental és detectar temes i problemes especialment significatius en el camp del pensament, les ciències socials, les arts, les humanitats i les ciències naturals, obrint canals de comunicació amb autors i discussions de projecció internacional. Es mou en un terreny intermedi o de confluència de fets i idees, perquè acull contribucions d'índole teòrica molt diversa, sempre en funció del seu interés cultural i del seu component informatiu i innovador. Es dirigix no al lector especialista, sinó a un públic general interessat a ampliar el seu horitzó de preocupacions i els seus punts de referència

Puede acceder a los sumarios en la siguiente dirección:

https://www.uv.es/pasajes/numeros.html

Listado documentos