Objectius

Objectius

 Els objectius de la Plataforma d'Informació d'I+D i innovació sobre la Comunitat Valenciana són els següents:

  • Disposar d'un conjunt d'indicadors estadístics que permeten conéixer l'evolució de la investigació, el desenvolupament i la innovació en la Comunitat Valenciana.
  • Integrar els resultats i indicadors aportats per diverses fonts d'informació internacionals, nacionals i regionals relatives a la I +D+i de la Comunitat Valenciana i d'aquells altres espais territorials que siguen pertinents a efectes comparatius o d'anàlisi.
  • Oferir un coneixement actualitzat dels principals indicadors de la realitat científica i tecnològica, que permeten anticipar canvis i tendències.
  • Establir un sistema d'informació comuna per als usuaris del sistema a fi de disposar d'un mateix format per a totes les dades sobre activitat científica i tecnològica.