Ubicació i contacte

Ubicació i contacte

Alt Consell Consultiu en I+D+i de la Presidència de la Generalitat:

  • Secretaria Tècnico Administrativa de l'ACC I+D+i
  • Presidència
  • C/. En Bou, 9 - 46001 València. email: accidi_cpre@gva.es

 

  •                                           Tfno.