Presentació

Presentació

La Plataforma d'Informació sobre I+D i innovació de la Comunitat Valenciana naix, en esta la seua primera etapa, amb la intenció de facilitar l'accés a diversa informació estadística relativa a la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació empresarial, que actualment es troba dispersa en nombroses fonts i que, en conseqüència, resulta de difícil accés per als ciutadans interessats en estes matèries, la rellevància de la qual s'acreix en el progressiu i necessari trànsit cap a la societat de la informació i el coneixement.

La present ferramenta informàtica és el resultat d'una iniciativa conjunta del'Alt Consell Consultiu en I+D+i de la Presidència de la Generalitat Valenciana i de la Conselleria d'Educació. Ambdós órganos de la institució autonòmica, junt amb altres departaments de la mateixa, compartixen la inquietud que la I +D i innovació siguen considerats pels agents institucionals, econòmics i socials de la Comunitat Valenciana , com a motors de progrés i de benestar de la mateixa.

A este efecte, la Plataforma constituïx un pas més en la dita direcció, des de la convicció que un millor coneixement de la I +D i innovació requerix d'un conjunt d'informació que permeta calibrar l'evolució de la nostra Comunitat en tal àmbit, així com en relació a altres espais de referència, tant regionals, com nacionals i internacionals. Per al seu desplegament inicial, l'Alt Consell Consultiu i la Conselleria d'Educació han comptat amb el suport tècnic de l'institut INGENIO, Institut mixt d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques i de la Universitat Politècnica de València.

Igual que ocorre amb tot nou projecte obert cap a la transparència en la difusió de la informació, l'usuari es troba cordialment invitat a proposar suggeriments i observacions que contribuïsquen a la major adequació possible entre les seues necessitats i l'oferta informativa que la Plataforma aporta.