Metodologia

Metodologia

La metodologia seguida s'ha basat en una selecció prèvia de les estadístiques presents en els principals organismes d'origen de la informació: IVE, INE, OCDE, EUROSTAT, NSF, principalment, així com en les explotacions ad-hoc de què disposa l'Alt Consell Consultiu en I+D+i, proporcionades per l'INE, i de les estadístiques pròpies elaborades per l'Institut INGENIO (CSICOUPV) relatives a la producció científica i tecnològica de la Comunitat Valenciana.

El criteri de selecció, lògicament, ha primat aquells ítems estadístics que aporten informació sobre la I +D i innovació de la Comunitat Valenciana i que, al seu torn, representen els focus d'interés més comú. En segon lloc, s'ha prioritzat, en esta primera etapa de la Plataforma, la informació disponible cronològicament més pròxima.

De cada ítem estadístic, l'usuari, polsant sobre la seua denominació, pot obtindre una breu fitxa que aporta les seues principals característiques i, en particular, aquelles observacions que la font d'origen precisa sobre la informació.

S'ha optat, finalment, per oferir la informació tant en format HTML com en format Excel, de manera que l'usuari, d'acord amb els seus objectius, puga optar per aquella opció que li resulte més apropiada.