Memòries de la AGG

Memòries de la AGG

 

La Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'assistència jurídica a la Generalitat, en el seu article 2.3, lletra c), establix que és funció de l'advocat o advocada general de la Generalitat “elaborar la memòria anual de l'Advocacia General de la Generalitat que serà remesa al Consell i a les Corts dins dels sis primers mesos de cada any”.

 

Memòries de l'Advocacia General de la Generalitat:

  • Memòria any 2023

2023 Text memòria.pdf

  • Memòria any 2022

2022 Text memòria.pdf

  • Memòria any 2021

2021 Text memòria.pdf

  • Memòria any 2020

2020 Text memòria.pdf