Comunitat Valenciana

Ajudes Comunitat valenciana

Podràs consultar les diferents convocatòries d'ajudes i licitaciones de contractes que fins a l'actualitat s'han publicat per part de les Conselleries i de les entitats del seu sector públic instrumental que són finançades per fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Hem establit tres categories: Convocatòries y licitaciones que es troben actualment vigents (obertes), convocatòries y licitaciones ja finalitzades (tancades), i convocatòries i licitacions que es publicaran proximament

Buscador JQ

Utilitza paraules clau en el quadre de prop (ex.: energia, habitatge, ocupació, Pimes, autònoms, empreses, etc...), y selecciona les convocatòries d'ajudes que més t'interessen.
 

Contracte de servei per a l'organització d'estades formatives en empreses, entitats i centres educatius d'alumnat i professorat de Formació Professional a la Unió Europea, per als sectors professionals d'Indústria i Medi Ambient (CMAYOR/2022/06Y05/190)

 • Estat: Tancada
 • Òrgan: Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
 • Tipus de contracte: Serveis

Contracte de serveis de coordinació de seguretat i salut i suport a la direcció d'obra: "Permeabilització ciclopeatonal de l'autovia CV-35 en el terme municipal de San Antonio de Benagéber (València) (CMAYOR/2022/03Y05/16)

 • Estat: Tancada
 • Òrgan: Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Tipus de contracte: Serveis

Ajudes per a la implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i millora de les existents

 • Estat: Tancada
 • Òrgan: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Beneficiaris: Municipis o altres entitats locals, com ara mancomunitats, diputacions, entitats metropolitanes i els consorcis constituïts per aquestes entitats locals, que tinguen assumida la competència de prestar els serveis de recollida de residus en la Comunitat Valenciana

Ajudes per a inversions en bioseguretat en vivers escomeses per determinats productors de materials vegetals

 • Estat: Tancada
 • Òrgan: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat jurídica, que reunisquen els requisits establits en l'article segón de la convocatória

Ajudes a la realització d'actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries i l'aprofitament energètic de subproductes ramaders i biomassa agrícola.

 • Estat: Tancada
 • Òrgan: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguen titulars d'una explotació agrícola,

Ajudes a la transformació integral i modernització d'hivernacles.

 • Estat: Tancada
 • Òrgan: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, productores d'hortalisses o flor tallada o planta ornamental sota hivernacle, que siguen titulars d'una explotació agrícola

Subvencions destinades al programa de suport a les inversions en sistemes de gestió de fems en ramaderia dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i ramaderia

 • Estat: Tancada
 • Òrgan: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Beneficiaris: PYMES titulars d'explotacions ramaderes

Ajudes al Programa de suport per a l’aplicació d’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrícola i ramader

 • Estat: Tancada
 • Òrgan: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Beneficiaris: PYMES del sector agrícola i/o ramader

Ajudes destinades a inversions en matèria de bioseguretat per a la millora o construcció de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar

 • Estat: Tancada
 • Òrgan: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat jurídica, que escometen inversions en matèria de bioseguretat per a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar

Subvencions per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d’empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d’empreses que realitzen transport privat complementari

Subvencions per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d’empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d’empreses que realitzen transport privat complementari
 • Estat: Tancada
 • Òrgan: Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Beneficiaris: Persones físiques, grans empreses, pimes, autònoms, que siguen titulars de les d'autoritzacions de transport definides en la convocatòria

— 10 articles per pàgina
Mostrant 1 - 10 de 24 resultats