Subvencions per als Programes d'ajudes de les actuacions de rehabilitació de edificis, de millora de l'eficiència energètica en habitatges y de elaboració del llibre del edifici

 • Estat: Oberta
 • Òrgan: Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Beneficiaris: Comunitats de Propietaris,Persones Físiques

Ajudes per a diverses accions de millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis de la Comunitat Valenciana.

 • Estat: Tancada
 • Òrgan: Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Beneficiaris: Comunitats de Propietaris

Programa d'ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri

 • Estat: Tancada
 • Òrgan: Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Beneficiaris: Comunitats de Propietaris,Persones Físiques

Programa d'incentius 4: Realització d'intal·lacions del autoconsum amb fonts d'energía renovable en el sector residencial

 • Estat: Oberta
 • Òrgan: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Beneficiaris: Comunitats Energètiques,Comunitats de Propietaris

Programa d'incentius 4: Realització d'intal·lacions del autoconsum amb fonts d'energía renovable en el sector residencial

 • Estat: Oberta
 • Òrgan: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Beneficiaris: Persones Físiques

Programa d'incentiu 6: Realització d'intal·lacions d'energíes renovables tèrmiques en el sector residencial

 • Estat: Oberta
 • Òrgan: IVACE-Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
 • Beneficiaris: Comunitats de Propietaris

Programa d'incentiu 6: Realització d'intal·lacions d'energíes renovables tèrmiques en el sector residencial

 • Estat: Oberta
 • Òrgan: IVACE-Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
 • Beneficiaris: Persones Físiques

Programa d'ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici

 • Estat: Tancada
 • Òrgan: Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Beneficiaris: Comunitats de Propietaris,Persones Físiques

Programa d'ajudes a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges

 • Estat: Tancada
 • Òrgan: Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Beneficiaris: Persones Físiques

Programa d'incentius 5: Incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energía renovable ja existents en el sector residencial

 • Estat: Oberta
 • Òrgan: IVACE-Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
 • Beneficiaris: Persones Físiques

Programa d'incentius 5: Incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energía renovable ja existents en el sector residencial

 • Estat: Oberta
 • Òrgan: IVACE-Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
 • Beneficiaris: Comunitats Energètiques,Comunitats de Propietaris

Subvencions per a la realització d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en edificis existents de la Comunitat Valenciana situats en municipis de repte demogràfic - “Programa PREE 5000”

 • Estat: Oberta
 • Òrgan: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Beneficiaris: ,Comunitats Energètiques,Comunitats de Propietaris,Persones Físiques

 • LLISTAT DE PRÒXIMES CONVOCATÒRIES D'AJUDES DE LA GENERALITAT FINANÇADES PEL PLA DE RECUPERACIÓ (JULIO-DESEMBRE 2023)