Unió Europea

Unió Europea

  • A través del següent enllaç podràs trobar convocatòries d'ajudes, en curs o pròximes a publicar-se, així com informació general sobre procediments i programes de finançament, gestionat directament per la UE.

    Web oficial UE: Oportunitats de finançament

 

  • Més informació sobre la Unió Europea:

    A través del portal EUROPE DIRECT COMUNITAT VALENCIANA, la Direcció General de Relacions amb l'Estat i la UE, presta un servei d'informació a la ciutadania amb el suport de la Comissió Europea, amb la finalitat de servir de primera finestra a Europa, subministrant informació en línia i dues oficines d'atenció al públic (Alacant i València).