T'interessa

Informes de seguiment i execució

Informes de seguiment i execució

DADES A NIVELL DE COMUNITAT VALENCIANA

2023

2022

2021

 

DADES A NIVELL NACIONAL 

Quart informe d'execució del Pla de Recuperació 

Tercer informe d'execució del Pla de Recuperació 

 Segon informe d'execució del Pla de Recuperació 

Primer informe d'execució del Pla de Recuperació 

Informe d'execució dels PERTE

 

 DADES A NIVELL EUROPEU