Informes de seguiment i execució

Informes de seguiment i execució

DADES A NIVELL DE COMUNITAT VALENCIANA

2023

2022

2021

 

DADES A NIVELL NACIONAL 

Primer informe d'execució del Pla de Recuperació 

Segon informe d'execució del Pla de Recuperació 

Tercer informe d'execució del Pla de Recuperació 

Informe d'execució dels PERTE

 

 DADES A NIVELL EUROPEU