Composició

Composició

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 4 del Decret 161/2021, de 8 d'octubre, del Consell, la Comissió estarà composta pels següents membres:

a) Presidència: qui ostente la titularitat de la secretària autonòmica competent en matèria de la Unió Europea i relacions externes.

b) Vicepresidència 1a: qui ostente la titularitat de la secretària autonòmica competent en matèria d'hisenda.

c) Vicepresidència 2a: qui ostente la titularitat de la direcció general competent en matèria de coordinació institucional de la Vicepresidència Segona.

d) Secretaria: qui ostente la titularitat de la direcció general competent en matèria de coordinació de l'acció del govern.

e) Vocalies: els qui ostenten la titularitat de:

– la Sotssecretària de la conselleria competent en matèria de participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica.

– la direcció general competent en matèria de coordinació del diàleg social.

– la direcció general competent en matèria de relacions amb la Unió Europea i l'Estat.

– la direcció general competent en matèria de relacions amb les comunitats autònomes i representació institucional.

– la direcció general competent en matèria de fons europeus.

– la direcció general competent en matèria d'administració local.