Ple

Ple

President

Molt Hble. Sr. D.
Alberto Fabra Part
President de la Generalitat

Vicepresident executiu

Prof. Dr. D.
Santiago Grisolia
Vicepresident executiu

Secretari

Ilmo. Sr. D. 
Emili Josep Sampio i Morales
Subsecretari de la Presidència

Secretari adjunt

Ilma. Sra. Dª. 
Eva Martínez Ruiz
Subsecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Económic