Vocals per raò del càrrec

Vocals per raò del càrrec

Hble. Sra. Dª.
Mónica Oltra Jarque
Vicepresidenta del Consell i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Secretària i Portaveu del Consell

Hble. Sr. D.
Vicent Soler i Marco
Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Hble. Sra. Dª.
Gabriela Bravo Sanestanislao
Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Hble. Sr. D.
Vicent Marzá Ibáñez
Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Hble. Sra. Dª.
Carmen Montón Giménez
Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Hble. Sr. D.
Rafael Climent González
Conseller d'Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Hble. Sra. Dª.
Elena Cebrián Calvo
Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Hble. Sra. Dª.
María José Salvador Rubert
Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Hble. Sr. D.
Manuel Alcaraz Ramos
Consellera de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Ilmo. Sr. D.
Arcadí España García
Director del Gabinet del President

Ilmo. Sr. D.
Andreu Ferrer Bautista
Secretari Autonómic de Presidència

llmo. Sr. D.
Miguel Soler Gracia
Secretari Autonómic d'Educació e Investigació

Ilma. Sra. Dª.
Blanca Marín Ferreiro
Secretaria Autonómica d'Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

llma. Sra. Dª.
Clara Ferrando Estrella
Secretaria Autonómica d'Hisenda

Ilma. Sra. Dª.
Josefina Bueno Alonso
Directora General d'Universitats, Investigació i Ciència

Ilma. Sra. Dª.
Julia Company Sanus
Directora General de l'IVACE

lIma. Sra. Dª.
Teresa Chafér Nácher
Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC)

Ilma. Sra. Dª.
Ana María Ávila Peñalver
Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

llmo. Sr. D.
Francisco Alvarez Molina
Director General d'Economia, Empreneduria i Cooperativisme

llmo. Sr. D.
Vicente Aguiló Lucia
Director General de Tecnologies de la Informació

llmo. Sr. D.
Antoni Marzo Pastor
Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental