Visualització de contingut web

Investigació Mèdica

Prf. Dr. D.
Ángel Carracedo Álvarez
Presidente

Prf. Dr. D.
Antonio Bayés de Luna
Vocal

Prf. Dr. D.
F. Xavier Bosch Jose
Vocal

Prf. Dr. D.
Rafael Carmena Rodríguez
Vocal

Prf. Dr. D.
Felipe Casanueva Freijo
Vocal

Prf. Dr. D.
Jesús Egido de los Ríos
Vocal

Prf. Dr. D.
Justo J. García de Yébenes Prous
Vocal

Prf. Dr. D.
Carlos Macaya MIguel
Vocal

Prf. Dr. D.
Rafael Matesanz Acedos
Vocal

Prf. Dr. D.
José Mir Pallardó
Vocal

Prf. Dr. D.
Francisco Navarro López
Vocal

Prf. Dr. D.
Antonio Pellicer Martínez
Vocal

Prf. Dr. D.
Ciril Rozman Borstnar
Vocal

Prfra. Dra. Dña.
Mercedes Ruíz Moreno
Vocal

Prf. Dr. D.
Jesús F. San Miguel Izquierdo
Vocal

Prf. Dr. D.
Carlos Simón Vallés
Vocal