VI Legislatura

VI Legislatura

Tercer govern (PP) de 30.05.2006 a 29.06.2007

Francisco Enrique Camps Ortiz

President

Víctor Campos Guinot

Vicepresident

Juan Gabriel Cotino Ferrer

Conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Gerardo Camps Devesa

Conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació

Esteban González Pons

Conseller de Territori i Vivenda

Miguel Peralta Viñes

Conseller de Justícia i Administracions Públiques

Alicia de Miguel García

Consellera de Benestar Social

José Ramón García Antón

Conseller d'Infraestructures i Transport

María Milagrosa Martínez Navarro

Consellera de Turisme

Alejandro Font de Mora Turón

Conseller de Cultura, Educació i Esport

Vicente Rambla Momplet

Conseller de Relacions Institucionals i Comunicació i Portaveu del Consell de la Generalitat (sense cartera)

Rafael Blasco Castany

Conseller de Sanitat

Gema Amor Pérez

Consellera de Cooperació i Participació (sense cartera)

Justo Nieto Nieto

Conseller d'Empresa, Universitat i Ciència

Segon govern (PP) de 27.08.2004 a 30.05.2006

Francisco Enrique Camps Ortiz

President

Víctor Campos Guinot

Vicepresident

Gerardo Camps Devesa

Conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació

Rafael Blasco Castany

Conseller de Territori i Vivenda

Miguel Peralta Viñes

Conseller de Justícia i Administracions Públiques

Alicia de Miguel García

Consellera de Benestar Social

José Ramón García Antón

Conseller d'Infraestructures i Transport

María Milagrosa Martínez Navarro

Consellera de Turisme

Alejandro Font de Mora Turón

Conseller de Cultura, Educació i Esport

Esteban González Pons

Conseller de Relacions Institucionals i Comunicació i Portaveu del Consell de la Generalitat (sense cartera)

Vicente Rambla Momplet

Conseller de Sanitat

Gema Amor Pérez

Consellera de Cooperació i Participació (sense cartera)