II Legislatura

II Legislatura

Tercer govern (PSPV-PSOE) de 30.12.1989 a 16.07.1991

Joan Lerma i Blasco

President

Antonio Birlanga Casanova

Conseller d'Economia i Hisenda

Joaquín Colomer Sala

Conseller de Sanitat i Consum

Emèrit Bono i Martínez

Conseller d'Administració Pública

Miguel Doménech Pastor

Conseller de Treball i Seguretat Social

Andrés García Reche

Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme

Antoni Escarré Esteve

Conseller de Cultura, Educació i Ciència

Luis Font de Mora Montesinos

Conseller d'Agricultura i Pesca

Segon govern (PSPV-PSOE) de 19.09.1989 a 29.12.1989

Joan Lerma i Blasco

President

Antonio Birlanga Casanova

Conseller d'Economia i Hisenda

Joaquín Colomer Sala

Conseller de Sanitat i Consum

Emèrit Bono i Martínez

Conseller d'Administració Pública

Miguel Doménech Pastor

Conseller de Treball i Seguretat Social

Rafael Blasco Castany

Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports

Andrés García Reche

Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme

Antoni Escarré Esteve

Conseller de Cultura, Educació i Ciència

Luis Font de Mora Montesinos

Conseller d'Agricultura i Pesca