I Legislatura

I Legislatura

Tercer govern (PSPV-PSOE) de 23.02.1987 a 27.07.1987

Joan Lerma i Blasco

President

Felipe Guardiola Sellés

Vicepresident

Joaquín Colomer Sala

Conseller de Sanitat i Consum

Vicent Soler i Marco

Conseller d'Administració Pública

Miguel Doménech Pastor

Conseller de Treball i Seguretat Social

Antonio Birlanga Casanova

Conseller d'Economia i Hisenda

Rafael Blasco Castany

Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme

Luis Font de Mora Montesinos

Conseller d'Agricultura i Pesca

Ciprià Císcar i Casaban

Conseller de Cultura, Educació i Ciència

Segon govern (PSPV-PSOE) de 24.07.1985 a 22.02.1987

Joan Lerma i Blasco

President

Felipe Guardiola Sellés

Vicepresident

Joaquín Colomer Sala

Conseller de Sanitat i Consum

Antonio Birlanga Casanova

Conseller d'Economia i Hisenda

Segundo Bru Parra

Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme

Luis Font de Mora Montesinos

Conseller d'Agricultura i Pesca

Ciprià Císcar i Casaban

Conseller de Cultura, Educació i Ciència