III Legislatura

III Legislatura

Segon govern (PSPV-PSOE) de 12.07.1993 a 06.07.1995

Joan Lerma i Blasco

President

Aurelio Martínez Estévez

Conseller d'Economia i Hisenda

Joaquín Colomer Sala

Conseller de Sanitat i Consum

Luis Berenguer Fuster

Conseller d'Administració Pública

Francisco Javier Sanahuja Sanchís

Conseller de Treball i Assumptes Socials

Eugenio Burriel de Orueta

Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport

Martín Sevilla Jiménez

Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme

Pilar Pedraza Martínez

Consellera de Cultura

Josep María Coll Comín

Conseller d'Agricultura i Pesca

Joan Romero González

Conseller d'Educació i Ciència

Emèrit Bono i Martínez

Conseller de Medi Ambient