Novetats

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL REQUISIT DELS BENEFICIARIS D'AJUDES DE TROBAR-SE AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES O ENFRONT DE LA SEGURETAT SOCIAL EN LES ESPECIALS CIRCUMSTÀNCIES DERIVADES DE LA PANDÈMIA.

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL REQUISIT DELS BENEFICIARIS D'AJUDES DE TROBAR-SE AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES O ENFRONT...

SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS DESTINADES AL SOSTENIMENT DE GASTOS CORRENTS DE MANCOMUNITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions destinades al...

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS DELS INFORMES D'INEXISTÈNCIA DE DUPLICITATS I DE SOSTENIBILITAT FINANCERA DE L'ARTICLE 7.4 DE LA LLEI REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL (LRBRL)

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS DELS INFORMES D'INEXISTÈNCIA DE DUPLICITATS I DE SOSTENIBILITAT FINANCERA DE L'ARTICLE 7.4 DE...

Mostrant 1 - 5 de 317 resultats
Articles per pàgina 5
de 64