T'interessa

Portals

Ajudes i Subvencions

Ajudes i Subvencions

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l’any 2024, subvencions destinades al sosteniment de gastos corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.

El termini per a presentar sol.licituds finalitzarà el 4 de juliol de 2024.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA.ES inici/ Administració / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2024, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes destinades a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni i la dinamització cultural, i l’adequació i la renovació de béns i espais municipals de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2024.

El termini per a presentar sol.licituds finalitzarà el 4 de juliol 2024

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA.ES inici/ Administració / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2024, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca de 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l’accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals, per mitjà de l’eliminació de barreres arquitectòniques.

El termini per a presentar sol.licituds finalitzarà el 22 de maig 2024

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA.ES inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

RESOLUCIÓ D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI MÀXIM DE FINALITZACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB POBLACIÓ QUE NO EXCEDISCA DE 50.000 HABS., PER A FINANÇAR ACTUACIONS QUE FACILITEN LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LES CASES CONSISTORIALS I ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS PER MITJÀ DE L'ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.

«El termini de presentació de documentació per a justificar la subvenció finalitzarà el 4 de desembre de 2023, i l’actuació que calga subvencionar haurà d’estar finalitzada amb anterioritat a aquesta esmentada. La quantia que cal justificar es correspondrà amb l’import de la despesa de l’actuació subvencionable».

 

 

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL, PER LA QUAL S'APROVA EL PLA DE CONTROL DE LES SUBVENCIONS DESTINADES AL SOSTENIMENT DE DESPESES CORRENTS DE LES MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2023.

 

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL, PER LA QUAL S'APROVA EL PLA DE CONTROL DE LES SUBVENCIONS A MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, AMB POBLACIÓ QUE NO EXCEDISCA DE 50.000 HABS, PER A FINANÇAR ACTUACIONS QUE FACILITEN LA MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DE LES CASES CONSISTORIALS, PER MITJÀ DE L'ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 2023.

 

 

Resolució del director general d'Administració Local, per la qual s'aprova el pla de control de les subvencions destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, amb població que no excedisca de 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals, per mitjà de l'eliminació de barreres arquitectòniques 2022.

 

 

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2023, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l’any 2023, subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.

El termini per a presentar sol.licituds serà del 23 de febrer fins el 22 de març de 2023

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA.ES inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2022, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l’any 2022, subvencions destinades al sanejament dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb especials dificultats economicofinanceres.

El termini per a la presentación de sol.licituds finalitzarà el 12 de desembre de 2022

Per a la presentación telemática de la sol.licitud de la subvenció accedir al següente enllaç:

SOLICITUD TELEMÀTICA

Accés en gva inici/Administracions/Ajudes i subvencions/Administracions locals)

 

 

 

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2022, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca els 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l’accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques.

El termini per a presentar sol.licituds finalitzarà el 9 de desembre 2022

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA.ES inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

 

 

DECRET LLEI 11/2022, de 9 de setembre de 2022, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i concessió directa d’ajudes temporals per a facilitar, als municipis amb característiques singulars relacionades amb un servei de transport de trànsit feble, la posada en marxa del transport públic per a viatgeres i viatgers a demanda.

El termini per a presentar sol.licituds finalitzarà el 28 de setembre 2022

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA.ES inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

Adjunt a l'acceptació de l'ajuda s'haurà de presentar el següent document:

MODEL DE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA O ACORD D'ÒRGAN COL.LEGIAT

 

 

DECRET 22/2022, de 18 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni i la dinamització cultural, i l’adequació i la renovació de béns i espais municipals de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2022.

El termini per a presentar sol.licituds finalitzarà el 22 d'agost 2022

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA.ES inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

 

DECRET 20/2022, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a actuacions de foment de la mobilitat urbana sostenible als municipis del Baix Segura i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2022.

El termini per a presentar sol.licituds finalitzarà el 1 d'agost 2022

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA.ES inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

 

 

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2022, de la Presidència de la Generalitat sobre l’assignació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, corresponent a cada entitat beneficiària per a l’exercici pressupostari

 

 

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca els 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals per mitjà de l'eliminació de barreres arquitectòniques

El termini de presentació de sol.licituds finalitzarà el dia 3 de gener de 2022

La presentació de sol.licituds es realitzarà telematicament en el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19188

O bé mitjançant la pàgina web gva.es/Administració/Ajudes i subvencions/Administracions locals/Sol.licitud subvenció eliminació de barreres arquitectòniques.

 

 

 

Resolució del director general d'Administració Local, per la qual s'aprova el PLA DE CONTROL de les subvencions destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, amb població que no excedisca de 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals, per mitjà de l'eliminació de barreres arquitectòniques.