Visualització de contingut web

Ajudes i Subvencions

JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES DEL PLA RESISTIR QUE INCLOU AJUDES PARÈNTESI

Los ayuntamientos incluidos en el anexo I del DECRETO LEY 1/2021, de 22 de enero, del Consell, en cuyo término municipal se desarrollen actividades económicas en los sectores, que se hayan visto afectados por las restricciones impuestas por la pandemia y que hayan sido beneficiados conforme al importe determinado conforme al artículo 4º, podrán justificar las ayudas a través del siguiente enlace:

ENLACE JUSTIFICACIÓN AYUDAS PLAN RESISTIR

La justificación se tendrá que realizar antes del día 1 de diciembre de 2021.

 

 

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, del director general d'Administració Local, de concessió de les ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca els 50.000 habitants per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals mitjançant l'eliminació de barreres arquitectòniques.

 

 

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2021, de la Presidència de la Generalitat, de concessió d'ajudes destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana, convocades per la Resolució de 22 de febrer de 2021, de la Presidència  de la Generalitat.

El termini per a la justificació finalitzarà el dia 5 de juliol de 2021

 

 

RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca de 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals, per mitjà de l'eliminació de barreres arquitectòniques.

Les sol.licituds es presentaràn telemàticament en el següent ENLLAÇ DE LA SUBVENCIÓ

El termini de presentació de sol.licituds finalitzarà el dia 19 de maig de 2021

O bé mitjantçant la pàgina web gva.es/Administración/Ayudas y subvenciones/Administraciones Locales

 

 

 

 

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.

El termini per a presentar sol.licituds serà de l'1 al 26 de març de 2021

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA.ES inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

 

En data 26 de gener de 2021 s'ha publicat el Decret llei 1/2021, de 22 de 2021, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou Ajudes Parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia ( DOGV. num.9005) 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE L'ACCEPTACIÓ
El termini de presentació de l'acceptació de l'ajuda, és de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent de la publicació del decret llei en el Diari Oficial de la Generalitat (del 27 de gener al 5 de febrer de 2021).

PROCEDIMENT
La presentació de l'acceptació de l'ajuda i compromís d'aportació municipal al Pla Resistir es realitzarà mitjançant l'enllaç general de tramitació en Presidència de la Generalitat:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21462

O be per la pagina web GVA/Administracio/Ajudes i subvencions/Administracions Locals/SOL.LICITUD d'aceptacio de l'ajuda del PLA RESISTIR

S'emplenaran els models electrònics que figuren en l'enllaç i s'adjuntarà la resolució o acord de l'òrgan municipal competent que haurà d'incloure el contingut regulat en l'article 6 del decret llei.

 

RESOLUCIÓ  de  8  d'octubre  de  2020,  de  la  Presidència  de  la  Generalitat,  per  la  qual  s'AMPLIA EL TERMINI MÀXIM  de finalització de les actuacions subvencionades i presentació  de  la  justificació  de  les  subvencions  destinades  a  municipis  i  entitats  locals  menors  de  la  Comunitat  Valenciana amb població que no excedisca els 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'ACCESIBILITAT DE LES CASES CONSISTORIALS I AL TRES EDIFICIS MUNICIPALS  per  mitjà  de  l'eliminació  de  barreres  arquitectòniques.

 

30-06-2020  RESOLUCIÓ DE 19 DE JUNY DE 2020, DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT, PER LA QUAL ES CONVOQUEN, PER A L'ANY 2020, SUBVENCIONS DESTINADES AL SOSTENIMENT DE DESPESES CORRENTS EN MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

El termini per a la presentació de sol.licituds finalitzarà el 30 de juliol de 2020.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA.ES inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

 

Resolució del director general d'Administració Local, per la qual s'aprova el PLA DE CONTROL de les subvencions destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, amb població que no excedisca de 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals, per mitjà de l'eliminació de barreres arquitectòniques.

 

 

19-02-2020  RESOLUCIÓ DE  6 DE FEBRER DE 2020, DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT, PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES DESTINADES A MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB POBLACIÓ QUE NO EXCEDISCA DE 50.000 HABITANTS, PER A FINANÇAR ACTUACIONS QUE FACILITEN LA MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DE LES CASES CONSISTORIALS I ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS MITJANÇANT L'ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.

El termini de presentació de sol.licituds ha quedat suspés pel R.D. 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma fins a nou avís. Per tant el termini de finalització no serà el 20 de març, i romandrà obert pendent de la situació de l'estat d'alarma.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

13-12-2019 JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A PROJECTES LOCALS D'ACTUACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ O RECUPERACIÓ SOBRE BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ I LA SEUA POSADA EN VALOR SUSCEPTIBLES DE COFINANÇAMENT PEL PO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020.

El termini finalitzarà el pròxim dia 4 d'agost.

 

 

18-11-2019 JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A PROJECTES LOCALS D'ACTUACIÓ DE LES ENTITATS LOCALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE FOMENT DE LA MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE SUSCEPTIBLES DE CONFINANÇAMENT PEL PO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020.

El termini de justificació finalitzarà el pròxim dia 21 d'abril.

 

 

 

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de finançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el proper dia 28 de decembre de 2017.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA.

Accés en gva Inici / Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals / Patrimoni històric, artístic i cultural 

Per a l'esmena de documentació per requeriment s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT
 

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació dels municipis de la comunitat Valenciana de foment de la mobilitat urbana sostenible susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el proper dia 28 de decembre de 2017.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA.

Accés en gva Inici / Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals / Infraestructures i transports 

Per a l'esmena de documentació per requeriment de redacció de PMUS s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT PMUS

Per a l'esmena de documentació per requeriment d'adquisició d'autobusos per a transport públic urbà s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT AUTOBUSOS

Per a l'esmena de documentació per requeriment d'actuacions de víes de transport en bicicleta s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT CARRIL BICI