Ajudes i Subvencions

Ajudes i Subvencions

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2022, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l’any 2022, subvencions destinades al sanejament dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb especials dificultats economicofinanceres.

El termini per a la presentación de sol.licituds finalitzarà el 12 de desembre de 2022

Per a la presentación telemática de la sol.licitud de la subvenció accedir al següente enllaç:

SOLICITUD TELEMÀTICA

Accés en gva inici/Administracions/Ajudes i subvencions/Administracions locals)

 

 

 

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2022, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca els 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l’accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques.

El termini per a presentar sol.licituds finalitzarà el 9 de desembre 2022

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA.ES inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

 

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2022, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l’any 2022, subvencions destinades al sosteniment de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana d’àmbit comarcal.

El termini per a presentar sol.licituds finalitzarà el 14 de novembre 2022

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA.ES inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

 

DECRET LLEI 11/2022, de 9 de setembre de 2022, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i concessió directa d’ajudes temporals per a facilitar, als municipis amb característiques singulars relacionades amb un servei de transport de trànsit feble, la posada en marxa del transport públic per a viatgeres i viatgers a demanda.

El termini per a presentar sol.licituds finalitzarà el 28 de setembre 2022

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA.ES inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

Adjunt a l'acceptació de l'ajuda s'haurà de presentar el següent document:

MODEL DE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA O ACORD D'ÒRGAN COL.LEGIAT

 

 

DECRET 22/2022, de 18 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni i la dinamització cultural, i l’adequació i la renovació de béns i espais municipals de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2022.

El termini per a presentar sol.licituds finalitzarà el 22 d'agost 2022

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA.ES inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

 

DECRET 20/2022, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a actuacions de foment de la mobilitat urbana sostenible als municipis del Baix Segura i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2022.

El termini per a presentar sol.licituds finalitzarà el 1 d'agost 2022

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA.ES inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

 

RESOLUCIÓ 16 de maig de 2022, de la Presidència de la Generalitat, sobre les ajudes destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana, convocades per la Resolució d’11 de març de 2022, de la Presidència de la Generalitat.

El termini per a la justificación finalitzarà el dia 1 de juliol de 2022.

 

 

RESOLUCIÓ d’11 de març de 2022, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l’any 2022, subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana. 

El termini per a presentar sol.licituds serà del 29 de març fins el 28 d'abril 2022

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA.ES inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

 

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2022, de la Presidència de la Generalitat sobre l’assignació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, corresponent a cada entitat beneficiària per a l’exercici pressupostari

 

 

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca els 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals per mitjà de l'eliminació de barreres arquitectòniques

El termini de presentació de sol.licituds finalitzarà el dia 3 de gener de 2022

La presentació de sol.licituds es realitzarà telematicament en el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19188

O bé mitjançant la pàgina web gva.es/Administració/Ajudes i subvencions/Administracions locals/Sol.licitud subvenció eliminació de barreres arquitectòniques.

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES DEL PLA RESISTIR QUE INCLOU AJUDES PARÈNTESI

Los ayuntamientos incluidos en el anexo I del DECRETO LEY 1/2021, de 22 de enero, del Consell, en cuyo término municipal se desarrollen actividades económicas en los sectores, que se hayan visto afectados por las restricciones impuestas por la pandemia y que hayan sido beneficiados conforme al importe determinado conforme al artículo 4º, podrán justificar las ayudas a través del siguiente enlace:

ENLACE JUSTIFICACIÓN AYUDAS PLAN RESISTIR

La justificación se tendrá que realizar antes del día 1 de diciembre de 2021.

 

 

 

 

 

En data 26 de gener de 2021 s'ha publicat el Decret llei 1/2021, de 22 de 2021, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou Ajudes Parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia ( DOGV. num.9005) 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE L'ACCEPTACIÓ
El termini de presentació de l'acceptació de l'ajuda, és de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent de la publicació del decret llei en el Diari Oficial de la Generalitat (del 27 de gener al 5 de febrer de 2021).

PROCEDIMENT
La presentació de l'acceptació de l'ajuda i compromís d'aportació municipal al Pla Resistir es realitzarà mitjançant l'enllaç general de tramitació en Presidència de la Generalitat:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21462

O be per la pagina web GVA/Administracio/Ajudes i subvencions/Administracions Locals/SOL.LICITUD d'aceptacio de l'ajuda del PLA RESISTIR

S'emplenaran els models electrònics que figuren en l'enllaç i s'adjuntarà la resolució o acord de l'òrgan municipal competent que haurà d'incloure el contingut regulat en l'article 6 del decret llei.

 

 

 

 

Resolució del director general d'Administració Local, per la qual s'aprova el PLA DE CONTROL de les subvencions destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, amb població que no excedisca de 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals, per mitjà de l'eliminació de barreres arquitectòniques.

 

 

 

 

 

13-12-2019 JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A PROJECTES LOCALS D'ACTUACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ O RECUPERACIÓ SOBRE BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ I LA SEUA POSADA EN VALOR SUSCEPTIBLES DE COFINANÇAMENT PEL PO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020.

El termini finalitzarà el pròxim dia 4 d'agost.

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de finançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el proper dia 28 de decembre de 2017.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA.

Accés en gva Inici / Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals / Patrimoni històric, artístic i cultural 

Per a l'esmena de documentació per requeriment s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT