T'interessa

Portals

Presentació

Presentació

A través de la pàgina web de presidència-administració local, es posa a la disposició de les entitats locals de la Comunitat Valenciana i de la ciutadania, diversa informació d'interés com:

  • El Registre d'entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el qual consten les dades oficials i altres dades d'interés dels municipis, províncies, mancomunitats, entitats locals menors i àrees metropolitanes, que s'actualitzen permanentment.
  • L'Organització municipal, on es pot consultar la composició dels òrgans de govern de totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana.
  • A més s'inclouen altres informacions d'interés en matèries diverses com a assessorament, circulars, informes, gestió d'habilitats estatals.
  • També documentació necessària per a la tramitació, sobre els processos telemàtics existents (en la seu electrònica de la Generalitat) en matèries d'habilitats estatals, règim local, heràldica, o l'enviament d'actes i acords.
  • S'inclou així mateix informació d'ajudes i subvencions, tutela financera de les entitats locals, duplicitats, mancomunitats (adaptació d'estatuts), Conselll Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia, despoblament i repte demogràfic, així com altres matèries d'interés local.
  • O publicacions com Recuperem Patrimoni, o altres publicacions d'interés sobre els escuts i banderes dels municipis de la Comunitat Valenciana.

És ampli el camp d'interessos del municipalisme i, en este sentit esta pàgina web està estructurada perquè a les entitats locals els puga servir i obtindre així informació sobre els diferents processos que afecten el món local i sobre la normativa aplicable en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, constituint una eina de treball, suport i guia, que els servisca de suport a la gestió diària local.

Aprofite esta presentació per a expressar el meu fort compromís, dedicació i treball perenne i diari, instant la participació activa fent-nos arribar els vostres suggeriments, els vostres problemes i reivindicacions, plantejades des de les alcaldies dels municipis de la Comunitat Valenciana, a fi d'aconseguir la cerca conjunta de solucions, sempre en el marc d'una millora contínua dels servicis que des d'este departament es presten.


José Antonio Redorat Fresquet
Director general d'Administració Local