Presentació

Presentació

La pàgina CIVIS, com a Portal De la Direcció General d'Administració Local de Presidència de la Generalitat, comprén el Registre d'entitats locals de la Comunitat Valenciana, on consten les dades oficials i la resta de dades d'interés dels municipis, províncies, mancomunitats, entitats locals menors, consorcis i àrees metropolitanes actualitzades permanentment. Així mateix comprén l'organització municipal, on es pot consultar la composició dels òrgans de govern de totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

A més CIVIS inclou altres aplicacions d'interés per al personal de l'Administració o estudiosos interessats en la matèria, en què es facilita des d'informació i assessorament jurídic en relació amb tot tipus de matèries d'interés local, a les actuacions dutes a terme pel Consell Tècnic d'Heràldica i Vexil•lologia, passant per un apartat especial dedicat als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

És ampli el camp d'interessos del municipalisme i, en este sentit, CIVIS constituïx una referència obligatòria i una ferramenta de treball imprescindible per a totes aquelles persones vinculades d'una manera o d'una altra a l'Administració local a la Comunitat Valenciana.

Aprofite esta presentació per a comunicar-vos el meu nomenament com a director general d'Administració Local i en esta nova i il•lusionant etapa política posar-me a disposició de tots els usuaris interessats en l'Administració local, i inste que participeu activament en CIVIS i ens feu arribar els vostres suggeriments destinats a millorar i completar els seus continguts.


Antoni Such Botella
Director general d'Administració Local de la Generalitat Valenciana.