Visualització de contingut web

Ajudes i Subvencions

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.

El termini per a presentar sol.licituds serà de l'1 al 26 de març de 2021

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA.ES inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

 

En data 26 de gener de 2021 s'ha publicat el Decret llei 1/2021, de 22 de 2021, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou Ajudes Parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia ( DOGV. num.9005) 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE L'ACCEPTACIÓ
El termini de presentació de l'acceptació de l'ajuda, és de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent de la publicació del decret llei en el Diari Oficial de la Generalitat (del 27 de gener al 5 de febrer de 2021).

PROCEDIMENT
La presentació de l'acceptació de l'ajuda i compromís d'aportació municipal al Pla Resistir es realitzarà mitjançant l'enllaç general de tramitació en Presidència de la Generalitat:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21462

O be per la pagina web GVA/Administracio/Ajudes i subvencions/Administracions Locals/SOL.LICITUD d'aceptacio de l'ajuda del PLA RESISTIR

S'emplenaran els models electrònics que figuren en l'enllaç i s'adjuntarà la resolució o acord de l'òrgan municipal competent que haurà d'incloure el contingut regulat en l'article 6 del decret llei.

 

RESOLUCIÓ  de  8  d'octubre  de  2020,  de  la  Presidència  de  la  Generalitat,  per  la  qual  s'AMPLIA EL TERMINI MÀXIM  de finalització de les actuacions subvencionades i presentació  de  la  justificació  de  les  subvencions  destinades  a  municipis  i  entitats  locals  menors  de  la  Comunitat  Valenciana amb població que no excedisca els 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'ACCESIBILITAT DE LES CASES CONSISTORIALS I AL TRES EDIFICIS MUNICIPALS  per  mitjà  de  l'eliminació  de  barreres  arquitectòniques.

 

30-06-2020  RESOLUCIÓ DE 19 DE JUNY DE 2020, DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT, PER LA QUAL ES CONVOQUEN, PER A L'ANY 2020, SUBVENCIONS DESTINADES AL SOSTENIMENT DE DESPESES CORRENTS EN MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

El termini per a la presentació de sol.licituds finalitzarà el 30 de juliol de 2020.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA.ES inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

 

Resolució del director general d'Administració Local, per la qual s'aprova el PLA DE CONTROL de les subvencions destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, amb població que no excedisca de 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals, per mitjà de l'eliminació de barreres arquitectòniques.

 

 

19-02-2020  RESOLUCIÓ DE  6 DE FEBRER DE 2020, DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT, PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES DESTINADES A MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB POBLACIÓ QUE NO EXCEDISCA DE 50.000 HABITANTS, PER A FINANÇAR ACTUACIONS QUE FACILITEN LA MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DE LES CASES CONSISTORIALS I ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS MITJANÇANT L'ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.

El termini de presentació de sol.licituds ha quedat suspés pel R.D. 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma fins a nou avís. Per tant el termini de finalització no serà el 20 de març, i romandrà obert pendent de la situació de l'estat d'alarma.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(Accés en GVA inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

13-12-2019 JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A PROJECTES LOCALS D'ACTUACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ O RECUPERACIÓ SOBRE BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ I LA SEUA POSADA EN VALOR SUSCEPTIBLES DE COFINANÇAMENT PEL PO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020.

El termini finalitzarà el pròxim dia 4 d'agost.

 

 

18-11-2019 JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A PROJECTES LOCALS D'ACTUACIÓ DE LES ENTITATS LOCALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE FOMENT DE LA MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE SUSCEPTIBLES DE CONFINANÇAMENT PEL PO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020.

El termini de justificació finalitzarà el pròxim dia 21 d'abril.

 

 

 

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de finançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el proper dia 28 de decembre de 2017.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA.

Accés en gva Inici / Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals / Patrimoni històric, artístic i cultural 

Per a l'esmena de documentació per requeriment s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT
 

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació dels municipis de la comunitat Valenciana de foment de la mobilitat urbana sostenible susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el proper dia 28 de decembre de 2017.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA.

Accés en gva Inici / Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals / Infraestructures i transports 

Per a l'esmena de documentació per requeriment de redacció de PMUS s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT PMUS

Per a l'esmena de documentació per requeriment d'adquisició d'autobusos per a transport públic urbà s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT AUTOBUSOS

Per a l'esmena de documentació per requeriment d'actuacions de víes de transport en bicicleta s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT CARRIL BICI