Any fuster - Presidencia de la Generalitat (Campañas)

Cent de Fuster

El 19 de novembre de 2021, el  Consell de la Generalitat aprovà el decret que declarava el 2022 com a Any Joan Fuster.

Aquest decret creà la comissió commemorativa, adscrita a la Presidència de la Generalitat i constituïda per les persones titulars de la Presidència de la Generalitat, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, el Ministeri de Cultura i Esport, la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, la Presidència del Consell Valencià de Cultura, la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Direcció General de Promoció Institucional, la Direcció General de Cultura i Patrimoni, la Direcció de l'Institut Valencià de Cultura, la coordinació de la Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València i les persones comissionada i comissionada adjunta de l'Any Joan Fuster.

El 2 de març, la comissió elegí un comité executiu format per les persones que ostenten la Direcció General de Promoció Institucional, la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, la Direcció General del Llibre i del Foment de la Lectura, del Ministeri de Cultura i Esport, el secretariat del Consell Valencià de Cultura, el comissionat i el comissionat adjunt.

El comité es constituí el 29 d'abril i acordà crear aquesta pàgina web oficial, per difondre iniciatives rellevants relacionades amb l'Any Joan Fuster.

Per Acord del Consell del 30 de desembre de 2021, durant el 2022 la Generalitat i altres organismes utilitzaran una marca representativa de la commemoració. La imatge, obra de Dani Nebot, es presentà en l'IVAM el 29 de desembre de 2021.