notícies

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LES COMISSIONS DE SERVEI A FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL