notícies

PUBLICACIÓN MÉRITOS DE DETERMINACIÓN AUTONÓMICA (CONCURSO ORDINARIO 2022)

Relació individualitzada dels mèrits del personal funcionari d'administració local amb habilitació nacional reconeguts i inscrits en ho registre de mèrits de determinació autonòmica de la...

ASIGNACIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2022, de la Presidència de la Generalitat sobre l'assignació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, corresponent a cada entitat beneficiària per a...