notícies

ELECCIONS MUNICIPALS MAIG 2023

CIRCULAR 2023. Constitució Ajuntaments. CIRCULAR 2023. Organització i Funcionament. CIRCULAR 2023. Béns i activitats. CIRCULAR 2023. Organització municipal. CIRCULAR 2023. Constitució de les...

PLAN SECTORIAL 2024

ACUERDO de 24 de marzo de 2023, del Consell, por el que se aprueba el Plan sectorial de financiación básica del Fondo de Cooperación Municipal, para el ejercicio 2024  ...

RELACIÓ INDIVIDUALITZADA DELS MÈRITS DEL PERSONAL FUNCIONARI D'ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ NACIONAL FINS AL DIA 21 DE MARÇ DE 2023.

Resolució de 27 de març de 2023 de la Direcció General d’Administració Local, per la que es dóna publicitat a la relació individualitzada dels mèrits del personal funcionari d'administració local...