T'interessa

Portals

Novetats

LLISTA DEFINITIVA ASPIRANTS ADMESOS A LA BORSA DE TREBALL DE INTERINS DE LLOCS RESERVATS A PERSONAL FUNCIONARI AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, del director general d’administració local, per la qual s’aprova la llista definitiva dels nous aspirants admesos a la borsa de treball per a la provisió amb...

RELACIÓ INDIVIDUALITZADA DELS MÈRITS DEL PERSONAL FUNCIONARI D'ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ NACIONAL FINS AL DIA 21 DE MARÇ DE 2023.

Resolució de 27 de març de 2023 de la Direcció General d’Administració Local, per la que es dóna publicitat a la relació individualitzada dels mèrits del personal funcionari d'administració local...

ASIGNACIÓN DEL FONDO DE COOPERACIÓN 2023

RESOLUCIÓN de 16 febrero de 2023, de la Presidencia de la Generalitat, sobre la asignación del Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunitat...

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES AL SOSTENIMENT DE DESPESES CORRENTS EN MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'ANY 2023

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2023, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l’any 2023, subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de...