Novetats

REPERCUSIONS SENTÈNCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A LRSAL

REPERCUSIONS EN L'ÀMBIT LOCAL DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 3 DE MARÇ DE 2016

CONCURS ORDINARI HABILITATS 2016

CONCURS ORDINARI DE 2016 PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL CONCURS ORDINARI DE 2016 PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE...