Novetats

Ves enrere RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ D'AJUDES DESTINADES A MUNICIPIS I EE.LL. MENORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A FINANÇAR ACTUACIONS REFERIDES A FACILITAR L'ACCESIBILITAT DE LAS CASES CONSISTORIALS I EDIFICIS PÚBLICS DESTINATS A TERCERA EDAD, A PERSONES AMB DISCAPACITAT O DIVERSITAT FUNCIONAL, MITJANÇANT L'ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUESS

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ D'AJUDES DESTINADES A MUNICIPIS I EE.LL. MENORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A FINANÇAR ACTUACIONS REFERIDES A FACILITAR L'ACCESIBILITAT DE LAS CASES CONSISTORIALS I EDIFICIS PÚBLICS DESTINATS A TERCERA EDAD, A PERSONES AMB DISCAPACITAT O DIVERSITAT FUNCIONAL, MITJANÇANT L'ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUESS

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2022, del director general d’Administració Local, sobre les ajudes destinades a finançar actuacions a realitzar pels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, referides a facilitar l’accessibilitat de les cases consistorials i edificis públics destinats a tercera edat, a persones amb discapacitat o diversitat funcional i a altres usos públics, mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques, convocades per Resolució de 26 de novembre de 2021, de la Presidència de la Generalitat.

La presentació de justificació o aportació de documentació es realitzarà telemàticament en el següent enllaç i finalitzarà el dia 31 d'octubre de 2022.:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20794

O be a través de la pàgina web gva.es/Administració/Ajudes i subvencions/Administracions locals/APORTACIÓ de qualsevol documentació a un expedient obert de la convocatòria d'ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca de 50.000 habitants per a finançar actuacions que faciliten la MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT de les cases consistorials i altres edificis municipals, MITJANÇANT ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.