Normativa

Creada en 1986.

Regulada pel Decret 177/2003, de 12 setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 28/1986, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es va crear l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana, i es crea la Distinció de la Generalitat Valenciana (DOCV 15-09-2003).

Objecte: premiar persones físiques o jurídiques que s'hagen distingit en la seua activitat al servici dels interessos generals i peculiars de la Comunitat Valenciana. La reben també, a títol pòstum, les víctimes mortes com a conseqüència d'acció terrorista.

Atorgada per decret, amb l'acord previ del Consell.

No hi ha màxim anual de distincions.

Creada en 2003.

Regulada pel Decret 174/2007, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual modifica el Decret 177/2003, de 12 de setembre, del Consell, pel qual es va crear la Distinció de la Generalitat (DOGV 08-10-2007).

Objecte: premiar les persones que han sigut víctimes del terrorisme, així com els membres dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, Policia autonòmica i local, que s'hagen distingit per actuacions concretes en defensa dels drets i llibertats dels ciutadans valencians. També, a títol col·lectiu o individual, per als que salven persones en greu risc, com a conseqüència de catàstrofe o bé col·laboren de forma determinant en el restabliment de la normalitat en zones sinistrades.

Atorgada per decret amb l'acord previ del Consell.

Creades en 1986.

Regulades mitjançant del Decret 35/1986, de 10 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural (DOCV 16-04-1986).

Objecte: distingir les persones físiques, entitats i col•lectius que pels seus mèrits hagen contribuït a destacar l'aportació de la Comunitat Valenciana en qualsevol àmbit de la cultura.

Atorgades per Decret del Consell a proposta del Consell Valencià de Cultura, del conseller de Cultura consultat el Consell Valencià de Cultura, o pel conseller de Cultura quan el nombre excedisca de 2. Anualment es concediran un màxim de 2 distincions (excepcionalment se'm podran concedir fins a 4).

Renda Vitalícia. La renda vitalícia va ser suprimida pel Decret 194/2011, de 16 de desembre, mantenint-se per a aquells que ja la tenien concedida. El seu import era de 12.020,24 EUR per a les persones físiques i per a les entitats i col·lectius un únic pagament per l'esmentada quantitat (Decret 190/2003).

Creades en 1986.

Regulades en el Decret 120/2014, de 18 de juliol, del Consell, pel qual es regula la concessió de la Medalla i Placa de la Generalitat al Mèrit Esportiu (DOCV 21-07-2014).

Objecte: reconèixer i premiar públicament aquelles persones o entitats la destacada actuació o conducta en la pràctica, promoció o investigació de l'esport els haja fet mereixedors de tal distinció.

Atorgades: per decret del president, prèvia incoació de l'expedient oportú, a proposta d'una comissió nomenada pel conseller o consellera competent. La medalla la concedeix a persones físiques i la placa a corporacions, federacions, clubs, agrupacions esportives i qualssevol altres entitats públiques o privades vinculades a l'esport.

Nota: S'han suprimit les categories Or, Plata i Bronze existents amb anterioritat.

Creades en 2010.

Regulades pel Decret 152/2010, d'1 d'octubre, del Consell, pel qual es crea la Distinció de la Generalitat al Mèrit Científic (DOCV 04-10-2010).

Objecte: Reconéixer els mèrits d'aquelles persones o entitats que hagen destacat en l'àmbit de la investigació científica. S'atorga a persones que tinguen la condició de valencians o tinguen relació amb la Comunitat Valenciana o hagen desenvolupat ací part de la seua labor científica. En cas d'entitats hauran de tindre la seu ací o desenvolupar, fomentar, patrocinar o realitzar projectes d'investigació en benefici de la societat valenciana.

Atorgades per decret del Consell, a proposta del president. Amb caràcter ordinari es concediran un màxim de 4 distincions, excepte motius justificats.

Creades en 2016.

Regulades pel Decret 132/2016, de 7 d'octubrede 2016, del Consell, mitjançant el qual es crea la Distinció de la Generalitat al mèrit per accions a favor de la igualtat i per una societat inclusiva (DOCV 08-10-2016).

Objecte: Reconèixer la trajectòria, les accions i els projectes d'aquelles persones o entitats que destaquen pel seu treball, vocació o compromís en la lluita per la igualtat, per la consecució d'una societat inclusiva i per la visibilitat de la diversitat social. S'atorga a aquelles persones que tinguen la condició política de valencianes o que, sense tenir-la, tinguen relació amb la Comunitat Valenciana o desenvolupen en ella la major part de la seua acció. També podran rebre aquesta distinció entitats, tant públiques com privades, que tinguen seu a la Comunitat Valenciana o desenvolupen en ella part substancial de la seua activitat.

Atorgades per decret del Consell, a proposta del president. La iniciativa del seu atorgament podrà partir de les persones titulars de qualsevol conselleria o de les entitats del tercer sector amb implantació a la Comunitat Valenciana.

Creades en 2017.

Regulades pel Decret 129/2017, de 7 d'octubre, del Consell, pel qual crea la Distinció Joan Lluís Vives de la Generalitat a l'aportació valenciana a la construcció d'Europa (DOGV 07-10-2018).

Objecte: Reconeixement de les persones, organitzacions, projectes o iniciatives que, amb l'esforç i la dedicació, hagen contribuït des del seu vincle amb la Comunitat Valenciana, a l'enfortiment del projecte comú europeu i dels seus valors culturals, socials, científics i històrics. S'atorga a aquelles persones que tinguen la condició política de valencianes, o que, sense tindre-la, tinguen relació amb la Comunitat Valenciana o hi hagen desenvolupat la major part la seua tasca. També s'atorgarà a aquelles entitats, tant públiques com privades, que tenint la seu a la Comunitat Valenciana o desenvolupant part de la seua activitat en ella, hagen destacat pel seu treball, vocació o compromís amb la construcció d'Europa.

Atorgades a proposta de qui ocupe la Presidència de la Generalitat, mitjançant decret del Consell. La iniciativa del seu atorgament també podrà partir de les persones titulars dels altres departaments del Consell.

Creats en 1986.

Regulats en el Decret 32/1986, de 10 de març, del Consell de la Generalitat,Valenciana, pel qual es crea el Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana (DOCV 21-04-1986).

Objecte: Distingir i recompensar aquells autors valencians vius les obres dels quals s'hagen dedicat preferentment a la creació literària i difusió de la cultura.

Atorgats per decret del president. No requerix acord del Consell. Té caràcter bianual i no se'm poden donar dos un mateix any.

Remuneració: Inicialment estava dotat amb 2,5 milions de pessetes (15 mil EUR) però en virtut del Decret 107/2012, de 29 de juny, es va suprimir esta remuneració.

Creats en 2003.

Regulats pel Decret 247/2003, de 5 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea la distinció honorífica d'Ambaixador de la Comunitat Valenciana (DOGV 09-12-2003).

Atorgats per Decret de la Generalitat a proposta del president o de qualsevol membre del Consell.

Creats en 2008.

Regulats pel Decret 12/2008, d'1 de febrer, del Consell, pel qual es crea l'Orde de Jaume I el Conqueridor
(DOCV 02-02-2008).

Atorgats per Decret de la Generalitat a proposta del president o de qualsevol membre del Consell.

Creades en 2016.

Regulades pel Decret 131/2016, de 7 d'octubre, del Consell, pel qual es crea la Distinció de la Generalitat al Mèrit Empresarial i Social (DOCV 08-10-2016).

Objecte: Reconèixer els mèrits, així com la tasca i la trajectòria d'aquelles persones o entitats que han destacat pel seu treball, vocació o compromís amb el creixement intel•ligent, responsable i sostenible de la Comunitat Valenciana. S'atorga a aquelles persones que tinguen la condició política de valencianes, o que, sense tenir-la, tinguen relació amb la Comunitat Valenciana o en ella hagen desenvolupat la major part la seva tasca. En cas d'entitats, tant públiques com privades, que, tenint la seu a la Comunitat Valenciana, o desenvolupant part de la seua activitat en ella, hagen destacat pel seu treball, vocació o compromís amb el creixement intel•ligent, responsable i sostenible de la Comunitat Valenciana .

Atorgades per decret del Consell, a proposta del president. La iniciativa del seu atorgament podrà partir de les persones titulars dels departaments que tinguen competències en matèria d'economia, turisme, agricultura, medi ambient, indústria, ocupació, innovació i responsabilitat social.