Introducciò

Introducciò

Els premis es comencen a concedir en 1986. Eixe any es crea mitjançant un decret del Consell l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana" assenyalant que una vegada consolidat el procés autonòmic i assentades les seues Institucions dins del marc de l'Estatut d'Autonomia, es fa necessari arbitrar els mitjans suficients amb què reconéixer totes les actuacions o servicis eminents que hagen sigut prestats en defensa dels interessos generals i peculiars de la Comunitat Valenciana tant per persones físiques com per entitats, associacions o col•lectivitats.

En eixe mateix Ple del Consell de 10 de març de 1986 es va acordar crear també el Premi de les Lletres Valencianes, per a reconéixer la labor creadora i les obres que s'hagen realitzat per al foment de la cultura en el camp de les lletres. La Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural per a honrar les persones físiques que pels seus mèrits hagen contribuït a destacar l'aportació de la Comunitat Valenciana en qualsevol àmbit de la cultura i finalment es van crear les medalles i plaques al Mèrit Esportiu.

Posteriorment, l'any 2003 es va crear la distinció honorífica Ambaixador de la Comunitat Valenciana per a reconéixer i premiar la labor d'aquelles persones que, pel seu especial arrelament amb la Comunitat Valenciana, la seua identificació, exaltació i defensa dels valors d'esta, així com per les seues actuacions i manifestacions públiques, hagen contribuït notablement al coneixement, difusió i defensa dels interessos generals i peculiars de la Comunitat Valenciana.

També en 2003 es van crear les distincions de la Generalitat amb l'objecte de ser concedides als membres Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i a la Policia autonòmica i local, que s'hagen distingit en actuacions concretes en la lluita contra el terrorisme, així com a ferits i afectats per actes terroristes i també als que de mode col•lectiu o individual, salven persones en greu risc com a conseqüència de catàstrofe o de qualsevol altra situació, o bé col•laboren de manera determinant en el restabliment de la normalitat en zones sinistrades.

Tradicionalment, estos premis s'atorguen en l'acte cívic que se celebra en el Palau de la Generalitat per a commemorar el 9 d'Octubre.