Distinció de la Generalitat a víctimes d'actes terroristes o en reconeixement per la lluita contra el terrorisme

Normativa

Normativa

Creada en 2003.

Regulada pel Decret 177/2003, de 12 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 28/1986, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es va crear l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana, i es crea la Distinció de la Generalitat Valenciana (DOCV 15-09-2003).

Desplegada per la llei 1/2004 d'Ajudes a Víctimes del Terrorisme. Reglament per a la seua concessió aprovat per Decret 63/2009.

Objecte: Distingir persones ferides o segrestades en actes terroristes i a persones físiques, entitats i institucions, com a reconeixement dels servicis prestats en la lluita contra el terrorisme o en el procés d'integració de les víctimes. Només es podrà atorgar quan l'acte o els actes terroristes que motiven la seua concessió hagen ocorregut a la Comunitat Valenciana o hagen afectat ciutadans que tinguen la condició política de valencians.

Atorgada per decret amb l'acord previ del Consell.