Distinció de la Generalitat a víctimes d'actes terroristes o en reconeixement per la lluita contra el terrorisme

Introducció

Introducció

El Decret 28/1986, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, va crear l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana, per tal de reconéixer quantes actuacions o servicis hagen sigut prestats en defensa dels interessos generals i peculiars de la Comunitat Valenciana.

És evident que entre els que han defés dits interessos generals i peculiars de la Comunitat Valenciana, i més encara, han defés els valors essencials que permeten una convivència en pau i llibertat de tots els ciutadans valencians, figuren en primer lloc els que han perdut la seua vida com a víctimes del terrorisme, o els que han sofrit directament les seues seqüeles.

Així mateix, han de ser creditors d'honorífic reconeixement els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, Policies Autonòmics i Locals i les entitats i associacions que s'han distingit en la representació de les víctimes per a pal•liar situacions personals o col•lectives.

Desgraciadament, el territori valencià ha sigut escenari d'episodis terroristes que han fet sentir d'una manera pròxima l'esquinç que produïxen, i un dels modes d'expressar que este sentiment no quede relegat a l'oblit pel pas del temps és l'aprovació d'este decret pel Consell de la Generalitat, que atén a la defensa dels interessos del poble valencià i és també fidel intèrpret dels seus sentiments. Això obliga a modificar el límit que en el ja precitat decret s'establix.

D'altra banda, pareix oportú crear la Distinció de la Generalitat Valenciana, com a reconeixement dels servicis de caràcter extraordinari que corporacions, col•lectius i persones individuals puguen prestar amb ocasió tant de les accions terroristes com en les situacions de catàstrofe que, dins del territori de la Comunitat Valenciana, puguen produir-se.