T'interessa

Noticias

Ves enrere L’Ivace destinarà 3 milions d’euros més al Pla de rehabilitació energètica d’edificis en municipis de menys de 5.000 habitants

L’Ivace destinarà 3 milions d’euros més al Pla de rehabilitació energètica d’edificis en municipis de menys de 5.000 habitants

  • D’aquesta manera, es duplica a un màxim de 6,13 milions d’euros el pressupost inicialment assignat pel Ministeri de Transició Ecològica a la Comunitat Valenciana
  • Es dona suport a les mesures d’eficiència energètica en façanes, instal·lacions tèrmiques i il·luminació, que comporten una millora de la qualificació energètica

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) destinarà 3 milions d’euros més al Pla de rehabilitació energètica d’edificis en municipis de menys de 5.000 habitants (PREE5000), després d’haver aconseguit l’ampliació de pressupost sol·licitada al Ministeri de Transició Ecològica.

Amb aquesta ampliació es duplica el pressupost inicialment assignat a la Comunitat Valenciana, de 3.067.930 euros, de manera que el total ascendeix a 6,13 milions d’euros. Aquestes ajudes són finançades per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Recuperació Next Generation EU.

L’objectiu del programa és impulsar la sostenibilitat de l’edificació existent a la Comunitat, mitjançant actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica (façanes, cobertes, finestres, solucions bioclimàtiques, etc.); actuacions de millora de l’eficiència energètica i d’utilització d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària, així com actuacions de millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Per a poder beneficiar-se de les ajudes, les accions que es duguen a terme han de suposar una millora de la lletra de qualificació energètica i una reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30 % de l’habitatge o l’edifici que es rehabilite.

Cal recordar que els habitatges compten amb una etiqueta energètica que determina el comportament energètic i que comprén de la A (més eficient) a la G (menys eficient). El 26 % del parc d’habitatges de la Comunitat registrat per l’Ivace correspon a habitatges amb les lletres F i G, les més ineficients, i si s’hi inclou la lletra E ascendeix a un 86 %, la qual cosa dona una idea de l’enorme potencial existent en aquest àmbit.

Es poden beneficiar tant els particulars com les comunitats de propietaris; les comunitats energètiques; les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis; les empreses de serveis energètics; les entitats locals, i el sector públic institucional de les administracions públiques.

A més, el programa PREE5000 pretén promoure les actuacions que desenvolupen comunitats d’energies renovables o comunitats ciutadanes d’energia, per la qual cosa també podran accedir a aquestes ajudes, que, a més, comptaran amb una ajuda addicional que pot arribar a un 20 %.

En aquest sentit, la directora d’Ivace, Júlia Company, ha recalcat que la “transformació de la infraestructura construïda cap a edificis de consum zero obri importants alternatives i oportunitats d’inversió i ocupació”.

Termini i quantia de les ajudes

El termini per a la presentació de sol·licituds està obert i conclou el pròxim 31 de desembre de 2023. Les ajudes són, com a mínim, d’un 20 % - 50 % de la inversió energètica i eficientment realitzada, i podran arribar a un 100 % en rehabilitacions integrals d’habitatges amb criteri social i que assolisquen una alta qualificació energètica amb la reforma.

En el cas del criteri social, l’ajuda es podrà incrementar als edificis d’habitatges de protecció pública o situats en les àrees de regeneració i renovació urbanes o rurals.

Quant a l’ajuda addicional per eficiència energètica, s’aplicarà en actuacions que eleven la qualificació energètica de l’edifici per a obtindre una classe energètica A o B, en l’escala de CO₂, o bé incrementen dues lletres la qualificació energètica de partida.

Finalment, l’ajuda addicional per actuació integrada s’aplica als edificis que realitzen simultàniament la combinació de dues o més tipologies d’actuació, sempre que una  siga sobre l’envolupant tèrmica.

Tindran també dret a ajuda addicional els edificis inclosos dins d’una comunitat d’energies renovables o una comunitat ciutadana d’energia.

Accions susceptibles de suport

Quant a les accions susceptibles de suport, s’enquadren en tres categories: millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica (façanes, cobertes, finestres, solucions bioclimàtiques, etc.); millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària, i millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Les actuacions subvencionables incloses en cadascuna de les tipologies es poden dur a terme en edificis destinats a habitatge unifamiliar, residencial col·lectiu d’habitatge o qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.).

Així mateix, les actuacions subvencionables es podran fer en edificis complets existents o sobre un o diversos habitatges, o locals, del mateix edifici, considerats individualment o com a parts d’un edifici existent.

No seran actuacions subvencionables les que es duguen a terme en edificis construïts l’any 2007 o posterior, aquells en els quals supose una ampliació, en els que s’incremente la superfície o el volum construït o quan comporten un canvi d’ús de l’edifici.