Visualització de contingut web

Eixos estratègics i línies d'actuació

Per a aconseguir els objectius definits per la proposta de l'Estratègia, seran necessàries un conjunt de línies d'actuació que s'agrupen entorn de cinc grans eixos estratègics

 

 

A continuació, et detallem les línies d'actuació que formen part de cadascun dels cinc eixos estratègics:

 

EIX I: OCUPACIÓ, CONEIXEMENT
I INVESTIGACIÓ

 • Polítiques actives d'ocupació
 • Educació i Formació professional
 • Universitats, Ciència, I+D+I i transferència tecnològica
 • Formació al llarg de la vida. Competències digitals
 • Futur per a joves

EIX II: RESILIÈNCIA ECONÒMICA
I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

 • Innovació, tecnologia i emprenedoria
 • Competitivitat dels sectors, agricultura, indústria, construcció, turisme
 • Palanques d'impuls a la digitalització
 • Competitivitat empresarial
 • Instruments de finançament empresarial

EIX III: TRANSICIÓ ECOLÒGICA
I COHESIÓ TERRITORIAL

 

 • Energies netes, eficiència energètica i renovació urbana
 • Aigua i economia circular
 • Resiliència climàtica i prevenció
 • Accessibilitat i mobilitat sostenible
 • Ordenació del territori, despoblació i connectivitat

EIX IV:CURA DE LES PERSONES
I INCLUSIÓ SOCIAL

 

 • Reforç del sistema sociosanitari
 • Investigació i innovació mèdic-sanitària
 • Lluita contra la desigualtat
 • Serveis socials i atenció a les persones majors i dependents
 • Habitatge social
 • Perspectiva transversal de gènere

EIX V: GOVERNANÇA REGIONAL
I ADMINISTRACIÓ EFICIENT

 • Governança de l'estratègia de reconstrucció
 • Administració Pública moderna i digital
 • Gestió pública avançada
 • Participació social, transparència i comunicació
 • Sostenibilitat financera de l'estratègia de recuperació