Audiencia e Información Pública-Procesos Cerrados

Atrás Projecte de Decret del president de la Generalitat, de modificació del Decret 1/2020, de 6 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics, a través, principalment, de la instal·lació, manteniment i posada en funcionament de caixers automàtics, en determinats...

Projecte de Decret del president de la Generalitat, de modificació del Decret 1/2020, de 6 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics, a través, principalment, de la instal·lació, manteniment i posada en funcionament de caixers automàtics, en determinats...

 

Projecte de Decret

Anunci DOGV

Termini fins el dia 5 d'agost