Organismos

Portales

Novedades

Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas

Atrás La Comunitat participarà en l’Assemblea Euromediterrània en iniciatives d’impuls de la col•laboració interregional

La Comunitat participarà en l’Assemblea Euromediterrània en iniciatives d’impuls de la col•laboració interregional

•      La Generalitat, a través del seu president, renova la seua presència en este fòrum de cooperació d'especial importància per als interessos de la Comunitat Valenciana

•      Es reconeix el compromís i l'experiència en la col·laboració amb els països d'una àrea geogràfica i comercial estratègica 

La Comunitat Valenciana ha renovat la seua participació en l'Assemblea Regional i Local Euromediterrània (ARLEM) per al mandat de (2015-2017), el que permetrà participar i influir en els debats i iniciatives que s'estan duent a terme amb els països riberencs i presentar les seues bones pràctiques i experiències en este fòrum de cooperació amb una àrea geogràfica i comercial d'especial importància.

La participació de la Generalitat es concreta a través del seu president, Alberto Fabra, que ha sigut reelegit com a membre de l'ARLEM, decisió per a la qual s'ha tingut en compte el compromís i l'interés de la Comunitat en els països de la conca mediterrània.

Així ho ha explicat la directora general de Relacions amb la UE, Victoria Palau, qui ha subratllat que la Comunitat manté amb les regions mediterrànies uns vincles geogràfics i econòmics de llarga tradició, "plasmada en l'impuls, per part de la Generalitat, de centres de promoció de negocis en matèria de cooperació econòmica i comercial, en col·laboració amb MEDVALENCIA i IVACE internacional al Marroc, Tunísia i Algèria".

 L'Assemblea Euromediterrània està composta per 80 representants dels Estats de la UE i dels 15 països veïns de la conca mediterrània. El pla de treball per al 2015 inclou la promoció de l'ocupació i el desenrotllament regional i l'agenda urbana sostenible en el Mediterrani, a fi de promoure la cooperació i el desenrotllament i estabilització econòmica i social de la conca.

Entre les seues línies de treball, s'inclou, a més, la contribució al diàleg polític de cooperació de la Unió pel Mediterrani, amb l'objectiu d'impulsar el desenrotllament en els països riberencs i aconseguir solucions conjuntes en àrees com el comerç, l'agricultura, l'ocupació, la propietat intel·lectual i la immigració.

La Comunitat, antena per al Mediterrani Occidental

En l'actualitat, la Comunitat és l'antena per al Mediterrani Occidental del Programa de Veïnat de la Unió Europea, que impulsa i finança la cooperació entre els actors econòmics i socials d'ambdós riberes del Mediterrani i lidera el Grup de Treball Aigua de la Comissió Intermediterrània.

A més, la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT) es troba actualment involucrada en projectes concernents a la ribera sud del Mediterrani, i destaca, així mateix, la delegació institucional i empresarial a Algèria que, encapçalada pel mateix president de la Generalitat, va tindre lloc en juliol de 2013, amb l'objectiu de promocionar i buscar noves oportunitats per als sectors productius de la Comunitat Valenciana. 

D'altra banda, la ciutat d'Alacant alberga la Casa del Mediterrani, seu de fòrums i altres iniciatives diplomàtiques del Govern espanyol amb els països riberencs, amb el suport de la Generalitat.