Organismos

Portales

Novedades

Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas

Atrás ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA PER A LA CONCESSIÓ D'UNA BECA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN ACCIÓ EXTERIOR, CONVOCADA PER RESOLUCIÓ D’11 DE MARÇ DE 2015, DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA PER A LA CONCESSIÓ D'UNA BECA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN ACCIÓ EXTERIOR, CONVOCADA PER RESOLUCIÓ D’11 DE MARÇ DE 2015, DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 

PROCEDIMENT FINALITZAT