Novetats

Se sotmet a consulta pública prèvia el projecte de decret del Consell, regulador del turisme actiu, l'ecoturisme i els serveis complementaris en la Comunitat Valenciana.

Se sotmet a consulta pública prèvia el projecte de decret del Consell, regulador del turisme actiu, l'ecoturisme i els serveis complementaris en la Comunitat Valenciana.

Aquest projecte de decret pretén actualitzar la normativa reguladora que data de 2012, incorporant els objectius i mandats continguts en la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de Turisme, Oci i Hospitalitat (d'ara en avant, la LTOH), incloure l'ecoturisme i la regulació de les empreses de serveis complementaris, adaptar la normativa al que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, així com al Decret 1/2022, de 14 de gener, del Consell, de regulació del Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

https://presidencia.gva.es/es/procesos-abiertos

D'altra banda, en la pàgina de GVA Participa, secció d'elaboració normativa, s'han realitzat una sèrie de preguntes perqué la ciutadanía puga col·laborar en la redacció de la norma amb les seues aportacions, que seran analitzades i tingudes en compte en la redacció definitiva.

https://gvaparticipa.gva.es/legislation/processes/38/debate

 

Se somete a información pública la modificación de la Ley 15/2018, de 7 de junio de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, a través de la Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, que acompañará a la ley de presupuestos de 2023

Se somete a información pública la modificación de la Ley 15/2018, de 7 de junio de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, a través de la Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, que acompañará a la ley de presupuestos de 2023

La propuesta normativa de modificación de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana (en adelante, LTOH) tiene por objeto, por una parte, ajustar la realidad jurídico-social de los distintos tipos de empresas turísticas existentes en la Comunitat Valenciana al principio fundamental de proporcionalidad establecido en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el cual debe imperar en el procedimiento sancionador; por otra parte, se incluyen en el artículo 24 de la LTOH dos nuevos recursos turísticos de primer orden y finalmente se concreta en el artículo 68 de la LTOH las tipologías turísticas en el régimen de condominio.

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/21/pdf/2022_5775.pdf

WEBINAR. Novetats Legislatives que afecten l'activitat de les Agències de Viatges (Llei 4/2022, de 25 de febrer)

WEBINAR. Novetats Legislatives que afecten l'activitat de les Agències de Viatges (Llei 4/2022, de 25 de febrer)

Per a veure vídeo punxar ací 

Se sotmet a informació pública el projecte de decret del Consell, pel qual es regulen els establiments on es desenvolupa l'activitat turística gastronòmica en la Comunitat Valenciana, la Xarxa Gastroturística i L´Exquisit Mediterrani

Se sotmet a informació pública el projecte de decret del Consell, pel qual es regulen els establiments on es desenvolupa l'activitat turística gastronòmica en la Comunitat Valenciana, la Xarxa Gastroturística i L´Exquisit Mediterrani

Aquest projecte de decret pretén, d'una banda, regular la gastronomia com a activitat turística, i establir les condicions que han de reunir els establiments de la Comunitat Valenciana perquè la gastronomia siga una raó més per a visitar el destí Comunitat Valenciana i, d'altra banda, actualitzar l'anterior normativa que data de 2009, adaptant-la als principis i determinacions de la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat.

https://dogv.gva.es/datos/2022/05/09/pdf/2022_3881.pdf

 

 

Registre de Grups d'Interés de la Generalitat

— 5 articles per pàgina
Mostrant 1 - 5 de 6 resultats