Novetats

Se sotmet a consulta pública prèvia el projecte de decret del Consell, regulador del turisme actiu, l'ecoturisme i els serveis complementaris en la Comunitat Valenciana.

Se sotmet a consulta pública prèvia el projecte de decret del Consell, regulador del turisme actiu, l'ecoturisme i els serveis complementaris en la Comunitat Valenciana.

Aquest projecte de decret pretén actualitzar la normativa reguladora que data de 2012, incorporant els objectius i mandats continguts en la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de Turisme, Oci i Hospitalitat (d'ara en avant, la LTOH), incloure l'ecoturisme i la regulació de les empreses de serveis complementaris, adaptar la normativa al que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, així com al Decret 1/2022, de 14 de gener, del Consell, de regulació del Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

https://presidencia.gva.es/es/procesos-abiertos

D'altra banda, en la pàgina de GVA Participa, secció d'elaboració normativa, s'han realitzat una sèrie de preguntes perqué la ciutadanía puga col·laborar en la redacció de la norma amb les seues aportacions, que seran analitzades i tingudes en compte en la redacció definitiva.

https://gvaparticipa.gva.es/legislation/processes/38/debate

 

Se somet a informació pública la modificació de la Llei 15/2018, de 7 de juny de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, a través de la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, que acompanyarà a la llei de pressupostos de 2023

Se somet a informació pública la modificació de la Llei 15/2018, de 7 de juny de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, a través de la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, que acompanyarà a la llei de pressupostos de 2023

La proposta normativa de modificació de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana (d'llaura en avant, LTOH) et per objecte, d'una banda, ajustar la realitat jurídic-social dels diferents tipus d'empreses turístiques existents a la Comunitat Valenciana al principi fonamental de proporcionalitat establit en l'article 29 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, el qual ha d'imperar en el procediment sancionador; d'altra banda, s'inclouen en l'article 24 de la LTOH dues nous recursos turístics de primer ordre i finalment és concreta en l'article 68 de la LTOH els tipologies turístiques en el règim de condomini.

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/21/pdf/2022_5775.pdf

WEBINAR. Novetats Legislatives que afecten l'activitat de les Agències de Viatges (Llei 4/2022, de 25 de febrer)

WEBINAR. Novetats Legislatives que afecten l'activitat de les Agències de Viatges (Llei 4/2022, de 25 de febrer)

Per a veure vídeo punxar ací 

Se sotmet a informació pública el projecte de decret del Consell, pel qual es regulen els establiments on es desenvolupa l'activitat turística gastronòmica en la Comunitat Valenciana, la Xarxa Gastroturística i L´Exquisit Mediterrani

Se sotmet a informació pública el projecte de decret del Consell, pel qual es regulen els establiments on es desenvolupa l'activitat turística gastronòmica en la Comunitat Valenciana, la Xarxa Gastroturística i L´Exquisit Mediterrani

Aquest projecte de decret pretén, d'una banda, regular la gastronomia com a activitat turística, i establir les condicions que han de reunir els establiments de la Comunitat Valenciana perquè la gastronomia siga una raó més per a visitar el destí Comunitat Valenciana i, d'altra banda, actualitzar l'anterior normativa que data de 2009, adaptant-la als principis i determinacions de la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat.

https://dogv.gva.es/datos/2022/05/09/pdf/2022_3881.pdf

 

 

Registre de Grups d'Interés de la Generalitat

— 5 articles per pàgina
Mostrant 1 - 5 de 6 resultats