Simplificació administrativa

T'interessa

Presentació

Presentació

 

Estimats ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana,

Com a president de la Generalitat Valenciana, em complau presentar el Simplifica 2024-2026, una estratègia audaç dissenyada per a transformar i modernitzar la nostra administració pública. Este pla, resultat d’una extensa anàlisi i consulta amb múltiples actors tant de la societat civil com de la mateixa Generalitat Valenciana, respon a la necessitat urgent d’una administració més eficient i accessible que estiga al servici de les persones i de les empreses de la nostra regió.
 

L’objectiu fonamental del Pla Simplifica és elevar la qualitat als servicis públics i facilitar l’accés a estos, mitjançant la reducció significativa dels temps d’espera i la simplificació dels procediments administratius. Entre moltes altres coses, es crearà un Canal Empresa que agilitzarà totes les interaccions de les empreses amb l’Administració, i es millorarà la Carpeta Ciutadana perquè cada habitant de la Comunitat Valenciana tinga un accés més directe i eficient als servicis que requerix.

A més, el pla inclourà la posada en marxa d’un gestor únic d’expedients, que incrementarà la transparència en permetre a la ciutadania i a les empreses conéixer l’estat en temps real de les seues sol·licituds davant de l’Administració de la Generalitat.
 

Així mateix, ens comprometem a revisar de manera profunda la normativa existent amb la finalitat de garantir que el nostre marc legal promou l’eficiència, garantint la protecció dels drets, la seguretat jurídica, la qualitat del servici públic i la protecció del medi ambient. Este esforç es complementarà amb una inversió significativa en tecnologia digital, assegurant que la nostra administració no només siga més ràpida, sinó també més innovadora.


A més de suposar una millora directa en la interacció diària amb l’Administració, el pla Simplifica reforçarà el nostre compromís amb la transparència i la rendició de comptes. Mitjançant esta estratègia, farem un pas sense comparació cap a una Generalitat més moderna, en què la tecnologia i la innovació es posaran al servici de la ciutadania.

Amb la posada en marxa del Pla Simplifica 2024-2026, complim el nostre compromís de construir una administració menys burocràtica i més eficient; en definitiva, una administració que, en lloc de semblar hostil, es mostra amigable i pròxima a les persones. Convide tota la ciutadania a compartir este esforç transformador que, sens dubte, marcarà un abans i un després en la història de la nostra Comunitat.


Carlos Mazón Guixot
President de la Generalitat