PERTES

PERTES

Els PERTE són els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica d'Espanya. Són un nou instrument de col·laboració públic-privada de caràcter estratègic que exigeix la col·laboració entre empreses, administracions i centres d'investigació, per a aconseguir un important potencial d'arrossegament per a ho reste de l'economia. Els PERTE han sigut creats ho marque del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència elaborat por el Govern d'Espanya i finançat con els profunds europeus Next Generation. Aglutinen el compromís de diferents ministeris implicats en el seu desenvolupament, sota el lideratge del ministeri sectorial competent, i dins de l'enfoque estratègic i transversal, aquests seran aprovats en Consell de Ministres. Els projectes estratègics se sustenta en quatre pilars que vertebraran la transformació del conjunt de l'economia: transformació ecològica, transició digital, igualtat de gènere i cohesió social i territorial. Fins a la data actual s'han aprovat en Consell de Ministres els PERTEs següents:  

 

PERTES APROVATS

 

  • PERTE ERHA: ENERGIES RENOVABLES, HIDROGEN RENOVABLE I EMMAGATZEMATG: 

Informe de la Direcció General de Coordinanción de l'Acció del Govern sobre el PERTE ERHA (gener 2022) (format pdf).

  • PERTE SALUT

Informe de la Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern sobre el PERTE SALUT (novembre 2021) (fomato pdf).

  • PERTE VEHICLE ELÈCTRIC

Informe de la Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern sobre el PERTE VEC (setembre 2021) (format pdf).

  • PERTE AGROALIMENTARI

Informe de la Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern sobre el PERTE AGROALIMENTARI (febrer 2022). (format pdf)

  • PERTE ECONOMIA CIRCULAR

Informe de la Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern sobre el PERTE EC (març 2022) (format pdf)

Presentació PERTE EC i Convocatòria d'ajudes impulse a l'economia circular (maig 2022) (format pdf). NOVETAT

  • PERTE ECONOMIA DE LA LLENGUA 

Informe de la Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern sobre el PERTE Nova economia de la llengua (març 2022) (format pdf).

  • PERTE NAVAL

Informe de la Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern sobre el PERTE NAVAL (març 2022) (format pdf).

  • PERTE AEROESPACIAL

Informe de la Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern sobre el PERTE AEROESPACIAL (març 2022) (format pdf).

  • PERTE DIGITALITZACIÓ CICLE DE L'AIGUA 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Informe de la Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern sobre el PERTE Digitalització del cicle de l'aigua (abril 2022) (format pdf).

  • PERTE MICROELECTRÒNICA I SEMICONDUCTOR​​​​​​​ 

Informe de la Direcció General de Coordinanció de l'Acció del Govern sobre el PERTE de      Microelectrónica i Semiconductors (juny 2022) (format pdf). NOVETAT

 

PRÓXIMES CONVOCATORIES D'AJUDES DE LOS PERTES​​​​​​​

 

REGISTRE DE PERTES